Werk & SociaalWerk en ontslag

Te groot of te klein: lengtediscriminatie op de arbeidsmarkt?

Discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, afkomstig, religie of seksuele geaardheid. We zagen het allemaal al de revue passeren. Maar mogelijks kunnen we nu ook discriminatie op basis van lengte aan dat rijtje toevoegen. Dat is althans wat een studente beweert, nadat een Leuvense ijskar haar niet wou aannemen omdat ze te klein was. Is er iets zoals discriminatie op basis van lengte en moeten werkgevers voorzichtiger omspringen met het afwijzen van grote of kleine kandidaten?

Discriminatie op basis van lengte, of toch gewoon een handicap?

Discriminatie op basis van lengte is wel degelijk een bestaan fenomeen. In het Engels hebben ze er zelfs een woord voor: heightism. En in de Amerikaanse staat Michigan is discriminatie op basis van lengte warempel expliciet verboden.

In België is discriminatie op basis van lengte echter niet expliciet verboden. Wel hebben we het over een verbod op discriminatie op basis van fysieke of genetische eigenschappen. En dus is discriminatie op basis van lengte eerder onrechtstreeks verboden.

Hiernaast zou discriminatie op basis van lengte ook onder de beschermde grond van een handicap of zelfs onder het verbod op discriminatie op basis van geslacht kunnen vallen (vrouwen zijn statistisch gezien nu eenmaal kleiner dan mannen en dus worden vrouwen disproportioneel benadeeld ten opzichte van mannen). Samengevat: discriminatie op basis van lengte kan echt wel een inbreuk uitmaken. En dus letten potentiële werkgevers maar beter goed op.

Ook Hof van Justitie spreekt van discriminatie op basis van lengte

Ook op Europees niveau heeft men al over een gelijkaardige zaak moeten oordelen. In de zaak Kalliri stond een lengtevereiste bij de Griekse politieschool ter discussie. Het Hof van Justitie sprak over een indirecte vorm discriminatie op basis van geslacht. Volgens het Hof was er geen verband aangetoond tussen de vereiste van een minimale lichaamslengte en de lichamelijke geschiktheid.

Wanneer is er sprake van discriminatie op basis van lengte (handicap)?

Om na te gaan of er al dan niet sprake is van onrechtmatige discriminatie, moet nagegaan worden of het onderscheid op grond van een handicap (boven- of benedengemiddelde lengte) al dan niet door een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan worden gerechtvaardigd. In de praktijk stelt men volgende vereisten:

  • De vereiste lichaamslengte moet bepalend zijn vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of van de context waarin het wordt uitgevoerd. Het moet dus betrekking hebben op de specifieke activiteiten van de vacature;
  • De vereiste lichaamslengte moet een legitiem doel nastreven;
  • De vereiste lichaamslengte moet evenredig zijn ten aanzien van het nagestreefde doel. Er mag geen minder restrictief alternatief bestaan om dat doel te bereiken (bv. aanbrengen van redelijke aanpassingen).

In het andere geval kunnen we spreken van discriminatie op basis van lengte.

Hoe zit het met de ijsjesverkoper?

In dit geval lijkt het wel degelijk te gaan om discriminatie op basis van lengte. De studente kon bij de test immers overal bij. Bovendien zou het hier heel eenvoudig geweest zijn om redelijke aanpassingen te doen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie