De burgerEconomieIn de persLeven & WonenZelfstandig & Vennootschap

Wet Peeters II: verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele bouwberoepen

De wet Peeters I bracht reeds een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Met de zogenoemde wet Peeters II wordt ook de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid aan de verzekeringsplicht toegevoegd en dit vanaf 1 juli 2019.

Wet Peeters II: om welke intellectuele bouwberoepen gaat het?

Het antwoord op deze vraag staat te lezen in artikel 3 van de wet Peeters II. Hier heeft men het over:

 • Architecten
 • Landmeter-experts
 • Veiligheids- en gezondheidscoördinatoren
 • Andere dienstverleners in de bouwsector

De bepaling “andere dienstverleners in de bouwsector” is een duidelijke catch-all-bepaling waarmee men de wet Peeters II een maximale reikwijdte hoopt te bezorgen. Volgens de Memorie van Toelichting gaat het onder andere om:

 • Ingenieurs
 • Studiebureaus
 • Projectmanagers
 • Quantity Surveyors
 • Auditeurs
 • Energie-certificateurs
 • Interieurarchitecten
 • Landmeters

Bouwpromotoren worden uitdrukkelijk uitgesloten: de wet Peeters II is (net zoals de wet Peeters I) dus niet op hen van toepassing.  Verder kent de wet Peeters II een ruim toepassingsgebied en is het van toepassing voor alle types bebouwing, terwijl de wet Peeters I zich louter beperkte tot gebouwen voor bewoning. Denk bij de wet Peeters II echter ook aan de bouw van bedrijfsgebouwen, wegen of bruggen.

Wet Peeters II: waarvoor moeten intellectuele bouwberoepen zich verzekeren?

De Wet Peeters II verplicht de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid wegens de beroepshalve gestelde intellectuele prestaties, mits uitsluiting van de tienjarige aansprakelijkheid wegens stabiliteitsbedreigende gebreken (zie wet Peeters I). Het gaat met andere woorden om de aansprakelijkheid voor immateriële prestaties, waardoor de aannemer (die louter materiële prestaties verricht) niet onder het toepassingsgebied van de wet Peeters II valt.

Gedekte bedragen cfr. wet Peeters II

In de wet Peeters II zijn de minimale criteria opgenomen waaraan de verplichte verzekering moet voldoen (te indexeren bedragen):

 • Minimale dekking per schadegeval bij lichamelijk letsel: €1.500.000,-
 • Minimale dekking per schadegeval voor materiële + immateriële schade: €500.000,-
 • Minimale dekking per schadegeval voor de toevertrouwde voorwerpen: €10.000,-
 • Minimaal jaarlijks limiet voor alle schadegevallen: €5.000.000,-

De verzekeraar zal wel een aantal uitsluitingsmogelijkheden hebben. Wat de nakoming van de intellectuele contractuele verbintenissen betreft, zal men dus niet zomaar de verzekeraar kunnen aanspreken. Dat is ook wat men in de Memorie van Toelichting onderstreept.

Maximale afdwingbaarheid verzekeringsplicht wet Peeters II

Om de verplichte verzekering maximaal af te dwingen, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies. Ook een aantal andere maatregelen moet de verplichte verzekering maximaal afdwingbaar maken. Zo zal men in alle contracten en facturen naar het polisnummer moeten verwijzen en zullen politieambtenaren bovendien vaststellingen kunnen doen. Dergelijke vaststellingen kunnen resulteren in een boete die oploopt tot €10.000,- (x8).

Geef een reactie