EconomieZelfstandig & Vennootschap

Dit moet je weten over de vennootschapsbijdrage in 2020

De vennootschapsbijdrage werd in 1992 ingevoerd als een eenmalige bijdrage maar is sindsdien nooit meer afgeschaft. Het is een sociale bijdrage die de vennootschap moet betalen. Hoewel de vennootschap een sociale bijdrage moet betalen en zich moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, bouwt het echter geen sociale rechten op. Het gaat louter om een solidariteitsbijdrage aan de sociale zekerheid die bij elke rechtspersoon wordt ingehouden.

De voorwaarde is dat het gaat om een in België gevestigde vennootschap met rechtspersoonlijkheid, die een winstdoel heeft en die voor 1 april werd opgericht (startende vennootschappen betalen hun bijdrage drie maanden na de oprichting, maar kunnen gedurende de eerste drie jaar wel een vrijstelling krijgen).

Hoe hoog is de vennootschapsbijdrage in 2020?

Voor de vennootschapsbijdrage maakt het niet uit of een vennootschap verlies of winst maakt. Vroeger ging het om een forfaitair bedrag voor alle vennootschappen, maar sinds 2004 werd er een onderscheid gemaakt tussen de vennootschapsbijdrage voor kleine en voor grote vennootschappen. Ter bepaling van de verschuldigde vennootschapsbijdrage houdt men rekening met het balanstotaal van twee jaar eerder. In 2020 houdt men met andere woorden rekening met het balanstotaal van 2018:

Balanstotaal 2018 Vennootschapsbijdrage in 2020
Kleiner of gelijk aan € 702.954,74 € 347,50
Groter dan € 702.954,74 € 868,00

Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage in 2020 betalen

In principe is de vennootschapsbijdrage te betalen tegen 30 juni. Intussen is er wel al een wetsontwerp ingediend om tegemoet te komen aan de financiële impact van de coronacrisis. Daarin wordt er voorzien in betalingsuitstel tot 31 oktober 2020. Ter bepaling van de verschuldigde vennootschapsbijdrage zou men wel gewoon blijven kijken naar het balanstotaal van 2018 en geen rekening houden met de gevolgen van de coronacrisis.

Vennootschapsbijdrage in 2020 niet betalen is geen optie

Hoewel het de vennootschap is die de vennootschapsbijdrage moet betalen, moet het worden gezegd dat mandatarissen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden. Mandatarissen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer de vennootschapsbijdrage niet wordt betaald, zelfs wanneer het gaat om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Daarnaast wordt de vennootschapsbijdrage verhoogd met 1% per maand vertraging, waardoor je maar beter netjes de betaling uitvoert.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie