Dossier coronavirusIn de persInternationaal

Europese Commissie roept lidstaten op om luchtvervoer goederen te faciliteren

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 27 maart 2020 is een mededeling van de Europese Commissie verschenen met daarin richtsnoeren om de luchtvrachtactiviteiten in stand te houden en te faciliteren. De Europese luchtvaartsector is per slot van rekening hard getroffen door de coronamaatregelen. Het blijft  daarbij wel belangrijk dat de lidstaten er alles aan doen om het luchtvrachttransport van essentiële goederen mogelijk te houden.

Beperkingen rond vrachtvluchten opheffen

De Europese Commissie merkt dat verschillende lidstaten nationale beperkingen hebben opgelegd aan de luchtvaartsector. De EU merkt echter ook dat verschillende landen vrachtvluchten niet duidelijk hebben vrijgesteld van deze restricties en herinnert hen eraan dat de doeltreffendheid van de coronamaatregelen niet afhankelijk is van het beperken van de luchtvaartbewegingen, maar wel van het beperken van bewegingen van passagiers. Daarom roept het de lidstaten op om zo snel mogelijk een einde te maken aan nationale beperkingen op vrachtvluchten.

Daarnaast roept het de lidstaten op om een aantal buitengewone maatregelen te nemen om de aanvoer van essentiële goederen via de luchtvaart te garanderen. Het gaat om tijdelijke maatregelen die alleen tijdens de coronacrisis zijn toegestaan en die het transport van medisch materiaal, medisch personeel en essentiële voedingsmiddelen mogelijk moeten maken.

Garanderen van de continuïteit van het vrachtvervoer door de lucht

De maatregelen zijn heel divers en willen vooral garanderen dat alle essentiële goederen nog steeds vrij kunnen worden getransporteerd. Onder andere volgende maatregelen worden door de Europese Commissie aanbevolen:

  • Het verlenen van alle vergunningen en tijdelijke verkeersrechten aan extra vrachtvluchten, ook wanneer passagiersvluchten worden ingezet om goederen te vervoeren
  • Het opheffen van alle nationale verbodsbepalingen op nachtvluchten of slotbeperkingen of het flexibel toepassen ervan
  • Alle nodige maatregelen nemen om passagiersvluchten in te zetten om de bemanning van vrachtvluchten, medisch personeel en iedereen die betrokken is bij het goederenvervoer te verplaatsen
  • Het vergemakkelijken van het gebruik van passagiersvluchten als vrachtvluchten
  • Het aanmerken van bemanningen van vrachtvluchten en het afhandelings- en onderhoudspersoneel als kritiek personeel indien een lockdown of uitgaansverbod wordt afgekondigd. Zij moeten dan nog steeds hun werk kunnen uitvoeren
  • Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat regionale luchthavens die sluiten om economische redenen voldoende vrachtcapaciteit behouden. De lidstaten kunnen luchthavens bijvoorbeeld verplichten om ze uitsluitend voor vrachtvluchten open te houden
  • Het betrokken vervoerspersoneel moet worden vrijgesteld van alle reisbeperkingen als zij geen symptomen vertonen. Ook het luchthavenpersoneel, vrachtpersoneel en de bemanningen moeten vrijgesteld worden van alle inperkingsmaatregelen
  • Het treffen van preventieve gezondheidsmaatregelen voor het platformpersoneel dat zijn werk moet uitvoeren, bv. door hen te informeren en hygiëneproducten aan te bieden
  • Het aansporen van vracht- en expressmaatschappijen om uitzonderlijk capaciteit vrij te houden voor de levering van essentiële goederen en om daarvoor redelijke vervoerstarieven te hanteren.

Alle maatregelen die de lidstaten nemen, moeten vooraf aan de andere lidstaten en aan de Commissie worden gemeld.

Over mededelingen van de Europese Commissie

De Europese Commissie kan mededelingen om diverse redenen gebruiken, maar ze gaan meestal over het gevoerd beleid. In een mededeling beoordeelt de Europese Commissie een bepaald onderwerp en zet het de lidstaten aan tot het voeren van een beleid. Dit doet het onder andere door aan te geven hoe bepaalde afspraken moeten worden geïnterpreteerd. Voor de lidstaten is een mededeling dan ook nooit bindend, daar het geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheden van het Hof van Justitie met betrekking tot de interpretatie van het EU-recht. Omdat het Hof van Justitie natuurlijk ook zelf rekening houdt met dergelijke mededelingen, mag een lidstaat het anderzijds niet zomaar naast zich neerleggen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie