ConsumentEconomie

Je energiefactuur niet betalen: dit zijn de gevolgen

De energieprijzen swingen de pan uit. Sommige energieleveranciers hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl over een steeds groter wordende groep consumenten hetzelfde kan worden gezet. Je energiefactuur niet betalen, is geen goed idee. Een energieleverancier kan namelijk verschillende stappen zetten om de betaling van deze facturen te bekomen. In het slechtste geval komen mensen die hun energiefactuur niet betalen zonder stroom te zitten.

Minnelijke invordering bij mensen die hun energiefactuur niet betalen

In de eerste plaats zal de energieleverancier trachten om een oplossing te vinden met de klanten die hun energiefactuur niet betalen. Men zal betalingsherinneringen en ingebrekestellingen verzenden en bijvoorbeeld samen een afbetalingsplan opstellen.

Bij een minnelijke invordering moet de energieleverancier net als alle andere bedrijven rekening houden met de Wet op de minnelijke invordering van consumentenschulden. Tijdens een minnelijke invordering kan de energieleverancier mensen die hun energiefactuur niet betalen niet dwingen om te betalen of een deurwaarder je meubels laten meenemen. Hij kan de mensen die hun energiefactuur niet betalen enkel vragen om te betalen. De hieronder weergegeven regels gelden niet alleen als de energieleverancier zelf minnelijk invordert, maar ook als hij de minnelijke invordering uitbesteedt aan een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat.

Regels uit de Wet op de minnelijke invordering van consumentenschulden

Deze regels betreffen vooral gedragsregels. Het gaat er bijvoorbeeld om dat men geen misleidende informatie mag geven over de gevolgen van een wanbetaling. Men zal dus moeten aangeven dat het om een minnelijk incassotraject gaat en dat er niet ineens een deurwaarder hen uit hun huis zal komen zetten. Daarnaast mag men bijvoorbeeld de klant opbellen of aan de deur langsgaan, maar dit enkel na 8 uur ’s ochtends en voor 22 uur ’s avonds.

Andere gedragsregels voor energieleveranciers

Naast deze algemene regels die gelden voor alle commerciële bedrijven, zijn er ook een aantal aanvullende regels waar de energieleverancier rekening mee moet houden. Zo mag hij geen administratiekosten aanrekenen aan mensen die hun energiefactuur niet betalen en moet hij een aantal verplichte vermeldingen in de ingebrekestelling en de betalingsherinnering opnemen.

Opzeggen energiecontract en afsluiten van energie

De energieleverancier mag niet zomaar de elektriciteit afsluiten van klanten die hun energiefactuur niet betalen. Daarvoor moeten ze rekening houden met een aantal regels. Eerst zal de energieleverancier een herinneringsbrief moeten sturen aan de mensen die hun energiefactuur niet betalen. Wanneer daar binnen vijftien dagen geen reactie op komt, volgt er een ingebrekestelling. Pas als er ook op deze ingebrekestelling geen reactie komt, mag de energieleverancier het lopende energiecontract opzeggen.

Energie blijven leveren

Na deze opzegging mag de energieleverancier de klanten die hun energiefactuur niet betalen nog niet meteen afsluiten. Men moet tijd krijgen om een nieuwe energieleverancier of een andere oplossing te zoeken. Pas na een periode van minstens zestig dagen is de huidige energieleverancier niet langer verplicht om energie te leveren. Ook dan wordt men echter nog niet van energie afgesloten. De distributienetbeheerder zal dan als sociale leverancier de rol van de energieleverancier overnemen. De distributienetbeheerder hanteert gemiddelde tarieven die over het algemeen een stuk hoger liggen dan het beste tarief dat je op de markt kan vinden.

Afsluiten van energie

Slechts in een beperkt aantal gevallen zal de distributienetbeheerder de klant mogen afsluiten van energie. In vier gevallen kan het dit op eigen houtje doen. Mensen die hun energiefactuur niet betalen worden dus niet zomaar van energie afgesloten.

Gevallen waarin men zonder een LAC-advies kan worden afgesloten:

  • Als de veiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld door brandgevaar
  • Als er fraude is gepleegd, bijvoorbeeld door de energiemeter te saboteren
  • Als de woning leegstaat
  • Als er na een verhuis op een nieuw adres energie wordt verbruikt zonder contract en dit niet wordt rechtgezet

In vier andere gevallen kan de netbeheerder je enkel na het advies van de Lokale Adviescommissie, waarin bijvoorbeeld ook het OCMW in de melk te brokkelen heeft, van elektriciteit of aardgas afsluiten. Tijdens de LAC-vergadering zal men de situatie bespreken en daarbij rekening houden met de familiale en financiële situatie van de verbruiker. Het advies van de LAC moet steeds unaniem zijn en zolang er geen unanieme uitspraak is, wordt er geen energie afgesloten.

  • Je laat de netbeheerder niet binnen voor de plaatsing van een budgetmeter of voor de meteropname
  • Je laat de netbeheerder niet binnen om de stroombegrenzer in de budgetmeter uit te schakelen
  • Als het contract om een andere reden dan wanbetaling werd stopgezet en je na 90 dagen nog steeds geen nieuwe energieleverancier hebt gevonden
  • Als je weigert om een afbetalingsplan af te sluiten of na te leven

Ten slotte geldt dat men tussen 1 december en 1 maart enkel van energie mag worden afgesloten in de gevallen waarin het LAC-advies niet nodig is.

Kosten voor de afsluiting van energie

Wanneer men wordt afgesloten omwille van een onveilige situatie is het de partij die de onveilige situatie veroorzaakt die de afsluitingskosten moet betalen. Bij een afsluiting omwille van leegstand is het de eigenaar van het leegstaande pand die de kosten moet betalen. In alle andere gevallen gaat de factuur naar de verbruiker. Het een en ander geldt ook voor de heraansluitingskosten.

Opnieuw aansluiten op energie

Het is altijd mogelijk om de netbeheerder te vragen om je opnieuw aan te sluiten. Als je geen schulden meer hebt bij de netbeheerder en een geldig contract hebt met een nieuwe energieleverancier zal de netbeheerder je binnen vijf werkdagen opnieuw aansluiten. Als je wel nog schulden hebt, zal de netbeheerder vragen om eerst de volledige schuld of een deel van de schuld te betalen. In het andere geval kan de netbeheerder de heraansluitingsaanvraag weigeren.

Gerechtelijke invordering van openstaande schulden

Zelfs als de energieleverancier het energiecontract heeft opgezegd en niet langer energie levert, blijf je wel verplicht om de openstaande schulden te betalen. De intresten op deze schulden blijven ook lopen. Je energiefactuur niet betalen, is dus nooit een goed idee. Het staat je vrij om een minnelijk akkoord te vinden en bijvoorbeeld samen tot een afbetalingsplan te komen. Als er geen minnelijk akkoord kan worden gevonden, kan de energieleverancier via de klassieke kanalen de facturen proberen te innen. Dat wil zeggen dat er dan een deurwaarder kan langskomen en beslag kan leggen op goederen en/of het loon. Uiteindelijk kunnen mensen die hun energiefactuur niet betalen dus tot betaling worden gedwongen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie