ConsumentEconomieWerk & SociaalZiekte en verzorging

Zorgverleners moeten informeren over hun tarieven en conventiestatus

In ons eerder artikel hadden we het er al over dat zorgverleners heel zorgvuldig moeten omspringen met reclame, omdat enkel het delen van praktijkinformatie is toegestaan. Anderzijds zijn zorgverleners dan weer verplicht om over een aantal zaken te informeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conventiestatus en de financiële gevolgen van hun medisch ingrijpen. Een recent arrest van het Hof van Cassatie benadrukt dat de zorgverlener dit niet zomaar naast zich neer mag leggen, terwijl een wetswijziging er dan weer voor zorgt dat zorgverleners actief zullen moeten informeren over de tarieven van hun meest gangbare zorgverstrekkingen.

Verplichting om de patiënt te informeren over de conventiestatus en het tarief

Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 6 september 2021 blijkt dat zorgverleners patiënten moeten informeren over de conventiestatus en het tarief van de verstrekkingen. Het is in ons land zo dat ziekenfondsen met de artsen afspraken maken over de tarieven van de zorgverstrekkingen. Elke arts is vrij om al dan niet akkoord te gaan met deze prijsafspraken. Als hij dat doet, is hij geconventioneerd. Door te kiezen voor een geconventioneerde arts komt een patiënt niet voor onaangename financiële verrassingen te staan.

In het arrest van 6 september 2021 deed het Hof van Cassatie uitspraak over de plicht om patiënten te informeren over de financiële gevolgen van een tussenkomst, een plicht die volgt uit art. 8, § 2 Wet patiëntenrechten. Het gaat er onder andere om dat een arts laat weten of hij al dan niet geconventioneerd is.

Het Hof oordeelde toen dat het niet volstaat om de patiënt een informatiebrochure te geven waarin louter naar het onthaal of naar de website wordt verwezen. Volgens het Hof van Cassatie moet een ziekenhuis uit eigen beweging informeren over de conventiestatus van de arts en over de financiële gevolgen van het optreden van de arts, zonder dat het de bedoeling is dat de patiënt hier zelf actie voor moet ondernemen.

Actief informeren over de vergoedbare verstrekkingen

Recent kwam er een nieuwe wet die sleutelt aan onder meer de informatie- en afficheringsverplichting van zorgverleners, de zogeheten Wet wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft van 27 oktober 2021.

Deze nieuwe wet zorgt voor een uitbreiding van de informatieverplichting. Zorgverleners zullen verplicht zijn om standaard te informeren over de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen binnen hun discipline. Daarbij dient de zorgverlener ook te informeren over de verzekeringstegemoetkoming, het persoonlijk aandeel en eventueel het maximale supplementsbedrag.

Bij een overtreding op deze verplichting worden de honoraria herleid en wordt er een administratieve geldboete van 125 euro opgelegd. Er was een voorstel om deze geldboete op 1000 euro vast te leggen, maar dat voorstel heeft het niet gehaald.

Deze verplichting gaat nog niet meteen in. Het RIZIV moet eerst nog een affichemodel opmaken voor elke categorie van zorgverleners. Eenmaal het een en ander in het Belgisch Staatsblad is verschenen, zal de wetswijziging in werking treden en moeten de zorgverleners het affichemodel gebruiken om actief te informeren over de gangbare vergoedbare verstrekkingen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie