De burgerIn de persLeven & WonenMilieu

Natuurramp Brussel: nieuwe regels voor vergoeding natuurramp Brussel

Eerder hadden we het al over het nieuw Vlaams Rampenfonds. Net zoals in Vlaanderen liet men zich ook in Brussel door de federale regelgeving inspireren. De Brusselse ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen (BS 6 mei 2019) vormt voor Brusselse slachtoffers van een natuurramp de basis voor het aanvragen van een vergoeding natuurramp Brussel. De toegekende vergoeding natuurramp Brussel wordt rechtstreeks uit de Brusselse begroting gefinancierd. Volgens minister Fremault (cdH) is de verwachte impact echter heel beperkt, daar slechts 1% van alle Belgische natuurrampen van de afgelopen 25 jaar het Brussels grondgebied troffen.

De Brusselse Ordonnantie geldt overigens niet voor landbouwrampen, men maakt geen onderscheid meer tussen vergoedingen aan privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen en ook de voorschottenregeling gaat op de schop. Voor een aantal praktische modaliteiten en de inwerkingtreding is het echter wel nog even wachten op een uitvoeringsbesluit.

Natuurramp Brussel: erkenning door Brusselse regering is noodzakelijk

Opdat je een vergoeding natuurramp Brussel kan verkrijgen, moet het gaan om een zogenoemde algemene ramp. Zo’n algemene ramp moet zijn basis vinden in een natuurverschijnsel en moet een uitzonderlijk karakter of een onvoorspelbare intensiteit hebben. Bovendien moet het ook belangrijke schade veroorzaken én moet de Brusselse regering het als een algemene ramp erkennen. De erkenning zal gebeuren op basis van een wetenschappelijke schaal of op basis van de terugkeerperiode van het natuurverschijnsel.

Er zijn verschillende personen die een vergoeding natuurramp Brussel kunnen aanvragen, met name: de eigenaar (inclusief de mede-eigenaar en de blote eigenaar), de titularis van een opstalrecht of een recht van erfpacht, de huurder, de koper met een contract van huurkoop of de koper met een contract van verkoop op afbetaling.

Natuurramp Brussel en vergoeding natuurramp: vergoeding voor deze schadeposten

Het Gewest komt tussen in de schade aan lichamelijke goederen zoals de woning, voertuigen of meubels. De schade moet ontstaan zijn ten gevolge van een algemene natuurramp en moet zeker en rechtstreeks zijn. Gevolgschade komt met andere woorden niet voor een vergoeding natuurramp Brussel in aanmerking.

Bosaanplanten werden als schadepost geschrapt en ook een aantal andere kosten, zoals louter esthetische schade (bv. herstellen van het koetswerk na hagel) of schade aan motorvoertuigen van minder dan 5 jaar oud, komen niet in aanmerking. Voor dergelijke nieuwe voertuigen sluiten particulieren toch meestal zelf een verzekering af, luidt het.

Rol verzekeraar in vergoeding natuurramp Brussel

Bij een algemene ramp moet de verzekeringsonderneming binnen de 10 dagen een gratis afschrift van de verzekeringsovereenkomst bezorgen. Bovendien moet de verzekeraar, op verzoek van het slachtoffer, een attest van niet-tegemoetkoming bezorgen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie