Werk & Sociaal

Niet-opgenomen vakantiedagen: moet mijn baas de overdracht toestaan?

Op vrijdag 17 augustus 2018 verscheen in de Standaard een artikel dat stelde dat ongeveer 47% van de Belgische werknemers hun vakantiedagen kunnen overzetten, terwijl 26% dan weer de ‘kans’ heeft dat de werkgever de onbenutte vakantiedagen uitbetaalt. Het zette Willy van Eeckhoutte ertoe aan om zijn scherpe pen boven te halen en een en ander uit de dokteren. De voornaamste vraag: moet jouw baas de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen toestaan of uitbetalen?

Belgische vakantiewetgeving

Als het aankomt op het opgebruiken van onze vakantiedagen komen we al snel terecht bij het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet. Meer in het bijzonder artikel 64, 1° geeft aan dat de vakantie moet worden toegekend binnen de twaalf maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen. De vakantiedagen die we opbouwen in vakantiedienstjaar X moeten dus ten laatste op 31 december van het vakantiejaar X+1 worden opgebruikt. Hierbij maakt men geen gewag van de overdracht van de vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar.

Wel is het zo dat artikel 67, tweede lid, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet aangeeft dat de werkgever de bediende ten laatste op 31 december van het vakantiejaar X+1 zijn niet-opgenomen vakantiedagen moet uitbetalen.

Rechtspraak Hof van Justitie

Toch hoeft dat nog niet te betekenen dat een werknemer niet het recht heeft om zijn vakantiedagen over te dragen. Zo heeft het Hof van Justitie al verschillende keren aangegeven dat een medewerker die ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid niet alle dagen heeft kunnen opnemen, de niet-opgenomen dagen moet kunnen overdragen naar het volgende jaar.

Wanneer de medewerker zelf zijn vakantiedagen moedwillig niet opnam, is het dus rekenen op de flexibiliteit van de werkgever. Uiteraard neemt dat niet weg dat zij hoe dan ook het recht hebben om betaling te verkrijgen voor hun niet opgenomen vakantiedagen. Of zoals Willy van Eeckhoutte het stelt: “Als slechts 26 procent van de Belgische werknemers het vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen betaald krijgt, moeten zij dringend hun «kans» te baat nemen en zich tot hun vakbond richten of een advocaat onder de arm nemen.”

Geef een reactie