In de pers

Soepelere publiciteitsregels voor advocaten

Sinds 2000 mogen ook advocaten publiciteit maken. Wel legt de Codex Deontologie een zestal beperkingen op. De Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 23 mei 2018 een versoepeling van die publiciteitsregels goed.

Huidige publiciteitsregels voor advocaten

Advocaten die publiciteit maken, moeten zich aan volgende beperkingen houden:

  • De advocaat mag geen behandelende resultaten vermelden;
  • De advocaat mag niet het aantal zaken dat hij behandelt vermelden;
  • De advocaat mag niet zijn omzet of succespercentage vermelden;
  • De advocaat mag geen publiciteit voeren over de zaken die hij behandelde of behandelt;
  • De advocaat mag geen publiciteit voeren over de identiteit van zijn cliënten, tenzij zij daar uitdrukkelijk mee instemmen;
  • De advocaat mag geen publiciteit voeren over de aard en de omvang van de belangen van zijn cliënten.

Er zijn overigens wel uitzonderingen voorzien op deze beperkingen. Zo mag de advocaat wel melding maken van zijn omzet of van succespercentages indien dat kadert in een gunningsprocedure of een vergelijkend onderzoek.

Wijziging vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 worden de publiciteitsregels voor advocaten dus soepeler. Concreet zal de advocaat nu wel publiciteit mogen voeren over de aard, het resultaat en de omvang van de behandelde dossiers. Wel zal dat nog steeds moeten gebeuren zonder vermelding van de identiteit van zijn cliënt, tenzij die cliënt daar uitdrukkelijk zijn toestemming voor verleent.

Ook zal de advocaat nog steeds rekening moeten houden met beperkingen ten gevolge van het beroepsgeheim of ten gevolge van de gegevensbeschermingsregels.

Andere wijzigingen

Het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2018 gaf eveneens aan dat de minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs in zowel het eerste als tweede stagejaar zal opgetrokken worden van 1.350 naar 1.400 euro (in het eerste stagejaar) en van 1.900 euro naar 1.950 euro (in het tweede stagejaar). Het gaat om bedragen voor een voltijdse beschikbaarheid die eventueel verhoudingsgewijs omgerekend moeten worden naar de effectieve beschikbaarheid. Uiteraard kunnen stagemeester en stagiair nog steeds een hogere vergoeding overeenkomen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie