Dossier coronavirusIn de persZiekte en verzorging

Nieuwe coronamaatregelen om tekort medische hulpmiddelen te voorkomen

In de preambule van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 geeft Nathalie Muylle, de minister van Economie, aan dat een algemene uitbraak van het coronavirus in een ontwrichting van de economie in haar geheel kan resulteren. Daarnaast maakt de minister gewag van een dreigende overbelasting ten gevolge van een plotse piek in het aantal besmettingen, waardoor ook de nood aan medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en biociden toeneemt. Omdat gelijktijdig de beschikbaarheid van deze producten in het gedrang komt door de internationale situatie, heeft de minister nu een aantal maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat de beschikbare producten ook juist terechtkomen.

Kleinhandelsverkoop enkel nog toestaan voor vergunde apotheken

Enkel vergunde apotheken zullen nog een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en biociden mogen verkopen. Bovendien mogen ze dat enkel doen wanneer het door een gezondheidszorgbeoefenaar wordt voorgeschreven. Het gaat om volgende middelen en biociden waarvoor er aldus een tekort dreigt:

Medische hulpmiddelen

 • Chirurgische maskers
 • Screeningsmateriaal
 • Ontsmettingsdoekjes voor medisch gebruik
 • Beademingstoestellen en aanverwante hulpmiddelen en toebehoren
 • Manchettes voor bloeddrukmeting voor eenmalig gebruik
 • Zelfklevende ECG-elektrodes
 • Hulpmiddelen gebruikt voor broncho-alveolaire lavage
 • Inhalatiekamers en maskers-bronchoscopen voor eenmalig gebruik

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • FFP2-maskers
 • FFP3-maskers
 • Hydroalcoholische gels
 • Beschermschorten (al dan niet doorlaatbaar)
 • Beschermbrillen en maskers
 • Handschoenen (nitril) met lange mouw (minstens 300 mm)
 • Handalcohol
 • Waterstofperoxide 12% en verneveltoestellen (nocospray)

Regels voor verkoop door geregistreerde distributeurs

De geregistreerde distributeurs mogen de medische hulpmiddelen enkel nog verkopen aan andere geregistreerde distributeurs, vergunde apotheken, ziekenhuizen en erkende gezondheidszorgbeoefenaars.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (in het overzicht vanaf de FFP2-maskers) mogen in het kader van persoonlijke bescherming op het werk wel nog verkocht worden aan ondernemingen die ze behoeven. Echter, blijft dit beperkt tot de redelijkerwijs voorzienbare volumes voor een gebruik binnen de maand.

Mogelijkheid om in te grijpen indien nodig

Wanneer de actuele situatie zo evolueert dat het nodig is om in te grijpen, kan de minister eenvoudig extra beperkingen opleggen. Zo kan de minister zowel voor de klein- als groothandel volumebeperkingen invoeren of kan hij de verkoop van bepaalde producten beperken tot ziekenhuizen en patiënten.

Daarnaast kan men de apothekers tot herverdeling van de voorraad dwingen, bijvoorbeeld door te bevelen dat bepaalde middelen terug moeten worden gegeven aan de groothandelaar of dat ze rechtstreeks tussen de apotheken moeten worden verdeeld.

Ten slotte beschikt de Economische Inspectie over de mogelijkheid om deze producten op te eisen. Er wordt daarbij een vergoeding toegekend die de kostprijs (en niet de verkoopprijs) dekt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie