Dossier coronavirusIn de pers

Uitstel voor praktische schietproef en behalen aantal schietbeurten tijdens coronacrisis

Opdat particulieren in België een wapen mogen bezitten, moeten ze over een sportschutterslicentie beschikken. De sportschutterslicentie is een document dat in de federale Wapenwet zijn oorsprong vindt. Het volstaat niet om eenmalig een sportschutterslicentie te verkrijgen, maar men moet ook aan voldoende schuttersactiviteiten deelnemen om de licentie te behouden. Door de federale annulering van sportactiviteiten in het kader van de coronacrisis worden deze activiteiten momenteel niet meer georganiseerd. Om te voorkomen dat Vlaamse houders hun sportschutterslicentie verliezen, greep de Vlaamse regering in.

Voldoende schietbeurten voor behoud sportschutterslicentie

In het kader van de federale coronamaatregelen werden de Vlaamse schietstanden gesloten. Dat is problematisch voor wie zijn sportschutterslicentie wil behouden. De zogenaamde Wapenwet (wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens) speelt daarbij een belangrijke rol. Deze wet bepaalt onder meer dat “blanke wapens” vrij verkrijgbaar zijn, maar dat antipersoonsmijnen en nunchaku’s verboden zijn. Daarnaast geeft de wet ook aan onder welke voorwaarden men wapens mag bezitten en wie ze mag verkopen.

Voor een aantal van deze wapens is vereist dat de houder van de sportschutterslicentie voldoende actief is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor automatische vuurwapens die tot semiautomatische vuurwapens zijn omgebouwd:

De wapens bedoeld in artikel 3, § 1, 19°, mogen verworven, voorhanden gehouden en overgedragen worden door houders van een sportschutterslicentie die:
1° het bewijs leveren dat ze actief trainen voor of deelnemen aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België officieel erkende schietsportorganisatie of door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie” (Art. 27, § 3, lid 5, inleidende zin en 1° Wapenwet)

Voor de andere sportschutterslicenties is eveneens vereist dat de houders van de sportschutterslicentie voldoende lang zijn aangesloten bij een schietsportfederatie en jaarlijks aan voldoende schietbeurten deelnemen.

Problematisch voor sommige lopende sportschutterslicenties

Een aantal sportschutterslicenties verlopen tijdens de periode van de coronamaatregelen, terwijl de houders nu niet de mogelijkheid hebben om nog aan voldoende schietbeurten deel te nemen. Daarom greep de Vlaamse regering in.

De Vlaamse regering heeft besloten om de geldigheidsduur van de documenten te verlengen. Hierdoor kunnen houders van een sportschutterslicentie na de coronacrisis toch nog voldoende schietbeurten verzamelen en krijgen houders van een voorlopige licentie de eerlijke kans om deel te nemen aan de praktische schietproef.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie