EconomieZelfstandig & Vennootschap

Van twee naar vier commerciële kentekenplaten op 1 oktober 2020

De commerciële kentekenplaten, met de categorisering proefrittenplaten en handelaarsplaten, zorgen nog te vaak voor onduidelijkheid. Bovendien zijn er veel hiaten in de huidige wetgeving. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om een commerciële plaat te gebruiken voor een prototype. Ten slotte zijn de huidige platen niet gelinkt aan voertuigen maar aan houders, waardoor ze eenvoudig voor verschillende niet-ingeschreven voertuigen kunnen worden gebruikt. Daarom werd er een volledig hernieuwd kader voorzien en wijzigt de wetgeving op commerciële kentekenplaten op verschillende punten. De nieuwe regels treden op 1 oktober 2020 in werking.

Naar vier categorieën commerciële kentekenplaten

In plaats van de huidige proefrittenplaten en handelaarsplaten komen er nu vier categorieën, namelijk proefrittenplaten, handelaarsplaten, beroepsplaten en nationale platen. Elke categorie zal daarbij in vier soorten platen worden onderverdeeld (auto, aanhangwagen, moto en bromfiets).

Een ander KB beschrijft nauwgezet de vormgeving van de nieuwe platen. Het gaat om een technische uiteenzetting met RAL-kleuren, materialen, diktes, chromatische waarden, chromatische coördinaten enzoverder. Aan een volledige technische uiteenzetting heeft niemand wat, maar het is wel alvast handig om te weten hoe je de nieuwe kentekenplaten kan herkennen:

  • Witte achtergrond met mosgroene boord en mosgroen opschrift
  • De proefrittenplaat herken je aan de eerste letter “Y”
  • De handelaarsplaat herken je aan de eerste letter “Z”
  • De beroepsplaat herken je aan de eerste letter “V”
  • De nationale plaat herken je aan de eerste letter “U”

Proefrittenplaat

De proefrittenplaat is niet geschikt voor private doeleinden en mag onder andere worden gebruikt voor voertuigen die nog niet werden goedgekeurd en dit met het oog op een Europese of nationale goedkeuring. Daarnaast mag de proefrittenplaat worden gebruikt voor testritten met het oog op een goedkeuring wanneer een voertuig verbouwingen onderging. Ten slotte mag de proefrittenplaat worden gebruikt voor testritten van goedgekeurde voertuigen als die testritten nodig zijn voor de productie of voor bedrijven die testen uitvoeren.

In de praktijk zal de proefrittenplaat gebruikt worden door:

  • Onderzoekscentra van het hoger onderwijs
  • Autoconstructeurs
  • Organisatoren van proefritten
  • Bedrijven die voertuigtests uitvoeren

Omdat de proefrittenplaat niet voor private doeleinden mag worden gebruikt, moet de aanvrager ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Constructeurs moeten dan weer een officiële erkenning hebben. Het testdocument moet altijd in de wagen aanwezig zijn en het voertuig mag enkel beladen worden met het vereiste materiaal voor de proeven. De proefrittenplaat is 1 jaar geldig.

Handelaarsplaat

De handelaarsplaat is er voor handelaren die actief zijn in de handel van voertuigen. De handelaarsplaat mogen zij gebruiken in het kader van de promotie en de verkoop van de voertuigen. De handelaar moet ingeschreven zijn bij de KBO. Niet alleen mag de handelaar de handelaarsplaat gebruiken, maar dit geldt ook voor familieleden die als helpers zijn aangegeven, vennoten of leden van de feitelijke vennootschap. Voertuigen met een handelaarsplaat mogen niet worden uitgeleend of worden verhuurd en de handelaarsplaat is 1 jaar geldig.

Beroepsplaat

De beroepsplaat wordt gebruikt door koetswerkers en herstellers van voertuigen. Hierdoor kunnen ze gedurende maximum 5 (al dan niet opeenvolgende) kalenderdagen per jaar met het voertuig rondrijden op het Belgisch grondgebied. Dat staat hen toe om de wagen te controleren na een herstelling, om de wagen te leveren of om de wagen te laten keuren. Het attest van voorlopige inschrijving moet steeds aan boord van het voertuig zijn. Ten slotte mag de plaat ook door de Staatsveiligheid worden gebruikt bij het aansturen van operaties.

Nationale plaat

De nationale plaat wordt gebruikt om op het Belgisch grondgebied een voertuig te leveren, voor te rijden of om te laten keuren. In tegenstelling tot een beroepsplaat kan de nationale plaat worden aangevraagd door particulieren of door bedrijven die niet tot de groep koetswerkers, autohandelaars en herstellers van voertuigen behoren. De geldigheid is beperkt tot maximaal 20 opeenvolgende kalenderdagen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie