Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Vereenvoudigde coronaprocedure voor tijdelijke werkloosheid

Eerder haalde ik al aan dat bedrijven, die het werk moeten neerleggen of waar het werk wordt neergelegd door het coronavirus, de lonen van de tijdelijk werklozen niet moeten betalen. Zij komen terecht in het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Zoals je waarschijnlijk reeds weet, gaat het om een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en eerder gaven we dan ook al aan welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Omdat we op korte tijd snel richting één miljoen tijdelijk werklozen evolueren, omdat het administratief niet meer mogelijk is om elk dossier even uitgebreid te behandelen en omdat het dan ook niet nodig is om werkgevers en werknemers administratief te belasten, komt er tijdelijk een eenvoudigere procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Administratieve vereenvoudiging voor de werkgever

Momenteel (voorlopig tot en met 5 april, maar dit wordt meer dan waarschijnlijk verlengd) hoeft de werkgever geen mededeling “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht” meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Als mededeling volstaat het voor de werkgever om in de ASR overmacht te vermelden in scenario 5 (code 5.4) en vervolgens “coronavirus” als reden in te vullen.

Werkgevers die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend (bv. economisch verlies t.g.v. coronavirus) en geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, kunnen op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de overmachtsregeling. Wanneer zij dat echter niet doen, blijft men rekening houden met de regeling omtrent technische werkloosheid om economische redenen. Dit wil zeggen dat alle verplichtingen en procedures behouden blijven, ook wat de verplichte werkweek betreft. De overmachtsregeling is dus interessanter.

Als werkgever ben je wel verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren eenmaal de gegevens van het einde van de maand gekend zijn. De overheid wil zo snel mogelijk kunnen uitkeren en voor de RVA is het belangrijk om deze gegevens zo snel mogelijk te hebben zodat ze het uitkeringsbedrag kunnen vaststellen. Anderzijds ben je niet langer verplicht om C3.2A-controlekaarten af te leveren aan werknemers, ook niet bij andere redenen van tijdelijke werkloosheid.

Administratieve vereenvoudiging voor de werknemer

Voor de aanvraag van een uitkering kan de werknemer een vereenvoudigd formulier gebruiken. Het gaat om een speciaal ontwikkeld formulier “C3.2-WERKNEMER-CORONA”. Het gaat om een vereenvoudigd aanvraagformulier dat een snellere verwerking mogelijk moet maken.

Daarnaast worden alle toelaatbaarheidsvoorwaarden geschrapt voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht. De werknemer hoeft verder niets te bewijzen.

Daarnaast heeft de werknemer nu tijdelijk recht op 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (in plaats van 65%). Bovendien heeft men speciaal voor de coronacrisis een supplement van 5,63 euro per dag toegekend en gaat Vlaanderen tussenkomen in de energiefactuur. Houd er wel rekening mee dat er een bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op alle uitkeringen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie