Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalZiekte en verzorging

Apothekers mogen zelf handalcoholgel maken in strijd tegen coronavirus

De laatste weken was er een immens grote vraag naar handalcoholgels waardoor er een tekort is ontstaan op de Belgische markt. Niet alleen particulieren raken nog moeilijk aan handalcoholgel, maar ook ziekenhuizen en (huis)artsen. Daarom krijgen apothekers nu de toestemming om tijdelijk zelf handalcoholgel te bereiden voor zorgverleners. Dat is opmerkelijk, daar het gaat om zogenaamde biociden die volgens Europese reglementering alleen op de markt kan worden gebracht na het doorlopen van strikte procedures. De bijzondere gezondheidssituatie en de dreigende tekorten nopen er de minister echter toe om toch actie te ondernemen en een uitzondering te voorzien.

Apothekers mogen zelf alcoholgel op de markt brengen

Het KB van 18 maart 2020 geeft apothekers uitzonderlijk het recht om zelf handalcoholgels te bereiden en op de markt te brengen. Het gaat zowel om klassieke apotheken als om ziekenhuisapotheken.

De bereide handalcoholgels moeten wel minstens 70% alcohol bevatten (minimale hoeveelheid om werkzaam te zijn tegen het coronavirus) en moeten bestemd zijn voor de menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van Covid-19. Bovendien zijn deze bereiding niet bedoeld voor consumenten en mogen ze enkel worden verkocht aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die daarvoor hun RIZIV-nummer moeten voorleggen. Het gaat onder andere om huisartsen en huis-aan-huisverpleegkundigen die momenteel maar moeilijk aan handalcoholgel geraken, tenzij aan woekertarieven. Deze uitzonderingsmaatregel geldt slechts voor zes maanden.

Specifieke richtlijnen voor bereidingen

De apothekers die de handalcoholgels bereiden, moeten dit in grote vaten doen en daarbij rekening houden met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om tegemoet te komen aan de veiligheidsoverwegingen die achter de Europese verordening schuilen, moeten de handalcoholgelbereidingen een etiket bevatten met daarop:

  • “Handalcoholgel aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie voor het ontsmetten van handen”
  • Naam van de apotheek die de handgel heeft bereid
  • Samenstelling van de handgel
  • Lotnummer van de handgel
  • De bewaringsvoorwaarden
  • “De handgel op een handpalm aanbrengen en alle oppervlakten van de handen goed inwrijven tot als de huid droog is”
  • “Enkel gebruik op de huid”
  • “Elk contact met de ogen vermijden”
  • “Buiten het bereik van kinderen bewaren”
  • “Brandbare vloeistof: weghouden van warmte en vuur”

Verschillende overwegingen voor de uitzonderingsmaatregel

Minister van Volksgezondheid De Block haalt verschillende redenen aan waarom deze uitzonderingsmaatregel nodig is. In de eerste plaats benadrukt ze dat dergelijke hydroalcoholische producten op dit moment de enige beschikbare producten zijn om op de handen aanwezige micro-organismen te bestrijden. Daarnaast verwijst ze naar het risico op voorraadtekorten en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar benadrukt ze ook de pathogene en besmettelijke aard van Covid-19 om de bijzondere uitzondering op de Europese reglementering te rechtvaardigen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie