Werk & Sociaal

Verhoging minimumvergoeding advocaat-stagiairs

De minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs was de afgelopen drie jaar constant gebleven. Dat strookt niet met de economische realiteit, waardoor er nu een wijziging gebeurde aan de Codex Deontologie voor Advocaten. De stagiairs zullen nu recht hebben op een hogere minimumvergoeding en dit vanaf het gerechtelijk jaar 2018-2019.

Hogere minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs

In het gerechtelijk jaar 2017-2018 bedroeg de minimumvergoeding in het eerste stagejaar nog 1.350 euro, terwijl dat in het tweede jaar 1.900 euro bedroeg. Voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 volgt nu een verhoging naar respectievelijk 1.400 euro en 1.950 euro. Het gaat met andere woorden om een verhoging van de minimumvergoeding met 50 euro. Die minimumvergoedingen kunnen jaarlijks in december aangepast worden door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

De laatste keer dat de minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs verhoogd werd, dateert intussen al van 1 september 2015. In economische termen is dat toch al een lange periode. Ook toen ging het om een verhoging van 50 euro.

Opmerking bij de minimumvergoeding

Bovenstaande minimumbedragen gelden enkel voor een voltijdse beschikbaarheid. Bij een verminderde beschikbaarheid kan er dus van worden afgeweken, maar dient dat wel verhoudingsgewijs te gebeuren.

Anderzijds is en blijft het een minimumvergoeding: de stagiair en de stagemeester kunnen dus steeds een hogere vergoeding overeenkomen. Tot slot kunnen ze eveneens overeenkomen dat de stagiair een vergoeding dient te betalen voor bijvoorbeeld de kantoorkosten, het gebruik van IT-materiaal of het gebruik van de lokalen. Artikel 36 Codex Deontologie voor Advocaten geeft echter nadrukkelijk aan dat zo’n overeenkomst geen afbreuk mag doen aan de minimumvergoeding.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie