Dossier coronavirusFeaturedIn de persMilieuWerk & SociaalZiekte en verzorging

Vlaams licht op groen voor noodziekenhuizen tijdens coronacrisis

Momenteel kunnen onze ziekenhuizen het nog allemaal bolwerken, maar men verwacht dat de gezondheidsinfrastructuur spoedig onder druk zal staan. Zomaar even snel een noodziekenhuis bouwen is geen optie, want net zoals alle andere bouwwerken moet er eerst een volledig vergunningsproces worden doorlopen. De Vlaamse regering heeft nu een nooddecreet opgesteld dat de bouw van noodfaciliteiten voor de coronacrisis mogelijk moet maken. In het nooddecreet zijn ook een aantal andere maatregelen opgenomen.

Snelle bouw van noodziekenhuizen en productiecentra zonder vergunningsplicht

Het is niet wenselijk dat er in het kader van de coronapandemie een omgevingsvergunning nodig is voor elk noodbouwwerk. Daarom heeft het Vlaams parlement bij monde van een nooddecreet een aantal oplossingen voorzien.

In de praktijk komt er een vrijstelling van de vergunningsplicht voor tijdelijke constructies die gedurende maximaal vier maanden worden geplaatst. De voorwaarde is wel dat er geen mobiliteitsstudie, passende beoordeling of milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. Het kan onder andere worden gebruikt voor de bouw van noodwachtruimten, noodconsultatieruimten en triagecentra. In dergelijke noodfaciliteiten kan men dan bepalen wie besmet is en of het opportuun is om de persoon in kwestie naar een ziekenhuis door te verwijzen. Op die manier kan men de ziekenhuizen ontlasten. Ook voor de bouw van productiecentra voor geneesmiddelen of medisch materiaal kan het een oplossing zijn.

Opdat de vrijstelling van de omgevingsvergunning van toepassing is, moet er in elk geval aan een van de volgende doelen zijn voldaan:

  • De productie van geneesmiddelen en medisch materiaal te verhogen of te verbeteren;
  • De ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren;
  • Doel om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te kunnen voorkomen of op te vangen.

De afwijkingsregeling is in principe beperkt tot 120 dagen. Het nooddecreet voorziet echter de reële mogelijkheid dat de nood aan extra faciliteiten dan nog steeds bestaande is en geeft de Vlaamse regering alvast de optie om de noodmaatregel nadien nog één keer met 120 dagen te verlengen.

Maatregelen voor uitvallen cruciale functies bij overheid

Het nooddecreet delegeert ook een aantal bevoegdheden naar de Vlaamse regering.

Men houdt er immers rekening mee dat de coronacrisis grotere proporties kan aannemen en dat cruciale functies bij de Vlaamse of lokale overheid kunnen uitvallen. Om problemen met proceduretermijnen te voorkomen, terwijl dergelijke cruciale functies uitvallen, geeft het nooddecreet de Vlaamse regering de mogelijkheid om dergelijke termijnen op te schorten of te verlengen wanneer het ziet dat cruciale functies uitvallen.

Daarnaast  biedt het nooddecreet de Vlaamse Regering de mogelijkheid om bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen gedurende de civiele noodsituatie anders in te richten. Zo kan men tijdens de civiele noodsituatie de organisatie van een openbaar onderzoek aanpassen of kan het bepalen dat bepaalde hoorzittingen enkel nog schriftelijk hoeven te verlopen.

Geef een reactie