De burgerLeven & Wonen

Wat is een beding van aanwas en wanneer is het interessant?

Vooral bij nieuw samengestelde gezinnen kan een beding van aanwas een belangrijke planningstechniek zijn. Zo’n tontine of beding van aanwas kan ook fiscaal interessant zijn, hoewel dat geen zekerheid hoeft te zijn. Wat een beding van aanwas is en wanneer zo’n tontine fiscaal voordelig is? Dat leg ik voor jou uit.

Wat is een beding van aanwas of tontine?

Een beding van aanwas of tontine is een clausule die in de notariële akte kan worden opgenomen bij de aankoop van een woning door meerdere personen. De aankoop moet dan in onverdeeldheid gebeuren. Door zo’n tontine aan de notariële akte toe te voegen zal het deel van de woning bij het overlijden van de deeleigenaar bij de andere eigenaar(s) aanwassen. Zij worden met andere woorden eigenaar van dat deel. Het aangewassen deel maakt hierdoor geen deel uit van de erfenis. Hierdoor kunnen erfgenamen hun deel in het onroerend goed niet claimen.

Lees ook: Vijf oplossingen om de feitelijke partner te beschermen na het overlijden

Eigenlijk is een beding van aanwas of tontine dus een kanscontract, want jullie weten niet wie eerst zal sterven. Vereist is dan ook dat de winst- of verlieskansen bij de verschillende mede-eigenaars even groot zijn. Dit is te beoordelen op het moment van aangaan van het kanscontract. Indien een van de partners op dat moment bijvoorbeeld terminaal ziek is of indien er een wel heel groot leeftijdsverschil is, zal de fiscus de geldigheid van het beding van aanwas niet respecteren. De fiscus zal een tontine dan als een schenking bestempelen, wat dan weer onaangename fiscale gevolgen heeft. Indien de partners daarentegen alle twee ziek zijn en gelijkaardige sterftekansen hebben, is het beding van aanwas wel geldig.

Beding van aanwas is fiscaal interessant

Het beding van aanwas heeft ook een fiscaal voordeel. Omdat dit deel van de woning uit de erfenis wordt gelaten is er geen erfbelasting verschuldigd. Wel moet er een eenmalig registratierecht worden betaald op het aangewassen deel van de woning, wat nog steeds een stuk aangenamer is dan de erfbelasting. Uiteraard geldt dit niet indien het om een gezinswoning gaat omdat zo’n gezinswoning voor wettelijk samenwonenden of gehuwden vrijgesteld is van de successiebelasting. In zo’n geval is een erfenis toch fiscaal interessanter dan een tontine. Maar indien het om een tweede verblijf of om een vastgoedinvestering gaat, valt het fiscaal voordeel van het beding van aanwas niet te negeren.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie