Proces

Wat is een ere-advocaat en wat maakt hem bijzonder?

België behoort tot een van de weinige landen ter wereld waar ere-advocaten rondlopen, een bijzondere titel die zelfs door de wet wordt beschermd. Maar wat is dat nu eigenlijk zo’n ere-advocaat? Wat moet een advocaat doen om zo’n ere-advocaat te zijn of te worden?

De titel van ere-advocaat zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek

De titel van ere-advocaat is omschreven in artikel 436 Ger.W. Het is een beschermde titel, net zoals die van advocaat. De titel kan volgens datzelfde artikel worden toegewezen aan doctors in de rechten die het beroep van advocaat niet meer uitoefenen en die minstens tien jaar ingeschreven zijn geweest.

In datzelfde artikel staat ook dat het een raad van de Orde is die de titel toekent volgens hun eigen reglement. In de praktijk wijken deze machtigingsvoorwaarden sterk van elkaar af. Bij de ene raad van de Orde moet een advocaat echt bijzondere verdiensten kunnen voorleggen, bij de andere raad van de Orde wordt elke aanvraag van een (gewezen) advocaat toegekend op voorwaarde dat niemand bezwaren uit. We kunnen dus best wel stellen dat het dragen van de titel van ere-advocaat eigenlijk weinig zegt over de bijzondere erkentelijkheid die de titel met zich meebrengt.

Art. 436. De raad van de Orde kan doctors in de rechten die ten minste tien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven zijn geweest en het beroep van advocaat niet meer uitoefenen, machtigen om de titel van ere-advocaat te voeren.

In uitzonderlijke omstandigheden kan hij de voorgeschreven termijn inkorten.

Alleen de raad van de Orde in wiens gebied de betrokkene het laatst het beroep van advocaat heeft uitgeoefend, kan deze machtiging verlenen onder de voorwaarden in zijn reglement bepaald.” (Art. 436, lid 1, 2 en 3 Ger. W.)

Niemand heeft echt een idee

In zijn boek Geschiedenis en statuut van de ere-advocaat geeft Dirk Lindemans ook zelf aan dat er bij het grote publiek een idee heerst alsof een ere-advocaat zich altijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Zelfs in de politieke wereld neemt men soms onterecht aan dat er een onderscheid is op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. En de ere-advocaten zelf? De meesten van hen vinden het geen bevestiging van hun bijzondere verdiensten, maar louter een blijk van hun blijvende verbondenheid aan de balie. In de tussentijd voeren ze natuurlijk wel de titel waarvan niemand goed weet welke lading het dekt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

1 reactie

  • Ja, mijn advocaat (onder naam is hij ere-advocaat als je hem opzoekt in media), heeft even mij 11000 euro afhandig gemaakt, verzocht mij om nooit mee naar rechtbank te gaan, of dan was rechtzaak verzet etc.etc. Toen eiste ik mijn betalingsbewijzen vermits het steeds elke afspraak contant moest betaald worden. Hij ging mij die bezorgen. Tot op heden niets. Hoorde toen van vriend wonende in nabijheid zijn kantoor, dat hij daar vertrokken was. Was zo verontwaardigd dat ik mijn ligt ook eens opstak en hij onder een grote firma advocatuur voor de staat? nu zou werken. Ik had zulke uitgesproken rechtzaak die iedereen wel zou hebben kunnen aantonen. Nee ik heb mijn eigendommen (heel huishouden), mijn gestolen Mercedes wat ook bewijsbaar was en ik op invaliditeit nu beland ben door heel het geheel destijds. Maar van alles bewijzen, geld gespendeerd aan betreffende ere-advocaat, en nu heb ik een tijdje geleden stomweg door vriendin aan de tel.te hebben en haar moeder was daar en door zelfde persoon dit 25 jaar geleden had meegemaakt. Maar als je ergens hulp vraagt hieromtrent wordt je van t kastje naar de muur gestuurd door instanties. Waar kan je hier in hemelsnaam nog terecht in België om gerechtigheid (alleen nu erger voor die ere-advocaat) te eisen??!!!!Alle serieuze adviezen zijn welkom want door zijn nonchalante en geldzucht, ben ik wel mijn leven al enkele jaren kwijt. P.s.ik heb het volledige dossier weten te bekomen, dus inzage is mogelijk.

Geef een reactie