Geen categorie

Herziene regelgeving versterkt positie landmeter-experts

De functie van landmeter-expert ondergaat belangrijke regelgevende veranderingen. Het nieuwe wettelijke kader heeft als doel om de inschrijvingsprocedures voor landmeters-experts te verruimen en om een specifieke Orde van Landmeter-Experts in te stellen voor deze beroepsgroep. Voor het merendeel van de nieuwe regels is het nog wachten op een concrete datum van inwerkingtreding.

Verruimde mogelijkheden om zich in te schrijven

Onder de vernieuwde regelgeving krijgen nu ook werknemers en overheidsfunctionarissen de mogelijkheid om zich als dusdanig in te schrijven. Daarbij hanteert men verschillende categorieën binnen het register van landmeters-experts, waaronder natuurlijke personen, rechtspersonen, erelandmeters-experten en stagiairs. Om de titel ‘landmeter-expert’ te mogen voeren en de beroepsactiviteiten uit te oefenen, zoals het ondertekenen van plannen, dienen werknemers en ambtenaren zich correct in te schrijven. De wet beschermt de titel ‘landmeter-expert’ wettelijk en stelt straffen voor het onrechtmatig gebruik ervan.

Verplichte beroepskwalificaties voor landmeter-experts

Men dient meer te doen dan zich alleen in te schrijven, men dient ook aan bepaalde beroepskwalificaties te voldoen. Dit omvat onder meer het succesvol doorlopen van een stage en het afleggen van een examen. Voor de exacte stageregels is het nog even wachten tot een reglement betreffende de beroepsopleiding.

De wet voert ook een systeem in voor het controleren op mogelijke belangenconflicten. Dit houdt in dat een landmeter-expert verplicht is om alle publieke en private mandaten, evenals eventuele publieke functies, bekend te maken. De Orde zal een check moeten uitvoeren om na te gaan of de onafhankelijkheid van de landmeter-expert al dan niet in het gedrang komt.

Mogelijkheid tot terechtwijzing van de landmeter-expert

Wat betreft de deontologische ethiek, wordt een nieuwe sanctie geïntroduceerd: de terechtwijzing. Dit is een sanctie die los van de tuchtsancties staat. De mogelijke tuchtsancties omvatten reeds een waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing en schrapping uit het register. Sommige van deze sancties kunnen ook aanleiding geven tot het verplicht volgen van een beroepstraining of beroepsvorming.

Orde van Landmeter-experts

Tot slot zorgt de nieuwe wet voor de oprichting van een Orde van Landmeter-Experts, met als doel de zelfregulering en kwaliteitscontrole binnen de beroepsgroep te verbeteren. Deze Orde zal bestaan uit verschillende organen, zoals de Nationale Raad, het Bureau, de Uitvoerende Kamers, de Kamers van Beroep, de Verenigde Kamer, de Verenigde Kamer van Beroep en de Beroepsopleidingscommissie.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie