EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Zo moet je minder belastingen betalen als freelance tekstschrijver

Ook als copywriter is belastingen betalen de normaalste zaak van de wereld. De marges voor een freelance tekstschrijver zijn vaak erg klein, zeker als daar ook nog eens sociale bijdragen en belastingen bovenop komen. Omdat een copywriter een auteur is kan je een beroep doen op je auteursrechten om belastingen te besparen en tegelijk de te betalen sociale zekerheidsrechten te beperken. Ontdek hieronder hoe jij eenvoudig minder belastingen kan betalen!

Minder belastingen betalen als freelance tekstschrijver: maak gebruik van roerende inkomsten

Op beroepsinkomsten moet je inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen betalen. Hierdoor loopt de factuur al snel op. Echter, je moet je wel afvragen of al je inkomsten wel beroepsinkomsten zijn!

Eigenlijk moet je het zo bekijken: als freelance tekstschrijver schrijf je een tekst en daar krijg je een vergoeding voor. De vergoeding voor het harde schrijfwerk is een beroepsinkomst. Maar de factuur heeft heus niet alleen betrekking op de gepresteerde uren. Uiteindelijk draag je ook auteursrechten over en verkoop je een licentie om de tekst te gebruiken, net zoals een auteur van een boek dat doet. En daarom kan je ook als freelance tekstschrijver voor een deeltje een beroep doen op het fiscaal gunstig regime van auteursrechten. Hierdoor moet je als copywriter minder belastingen betalen. En omdat de belastbare inkomsten afnemen, betaal je ook minder socialezekerheidsbijdragen!

Hoe werken roerende inkomsten voor een freelance tekstschrijver?

De fiscus neemt aan dat je als freelance tekstschrijver altijd een vergoeding krijgt voor het schrijfwerk (een soort van uurtarief dat ook in een woordtarief of een vaste prijs vervat kan zitten). Daarom zal de factuur van een copywriter nooit voor 100% uit auteursrechten bestaan. Zoiets aanvaardt de fiscus niet. De fiscus aanvaardt wel dat 50% van je factuur betrekking heeft op auteursrechten. En dat is dus 50% waarop je 0% inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Hierdoor kunnen ook je andere inkomsten in een lagere schaal vallen.

Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je op die 50% helemaal geen belastingen moet betalen. Op de vergoeding voor de auteursrechten moet je nog steeds roerende voorheffing betalen. De percentages liggen echter stukken lager dan wat je gewoon bent van de inkomstenbelasting, zeker omdat je ook nog eens tot 50% forfaitaire kosten mag inbrengen. Het verschil is al snel duidelijk op onderstaande grafiek (aanslagjaar 2020, houdt geen rekening met de gemeentebelasting):

Minder belastingen betalen is mooi, maar niet eenvoudig

België zou België niet zijn zonder het nodeloos ingewikkeld te maken. Stop echter nog niet met lezen want wij hebben een eenvoudige oplossing voor jou!

Vooraleer je als freelance tekstschrijver van het gunstig regime voor auteursrechten kunt genieten, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De opdrachtgever moet je tekst exploiteren
  • De afspraken over het auteursrecht moeten in een schriftelijk contract zijn gegoten
  • De vergoeding voor de auteursrechten moet apart worden begroot
  • De opdrachtgever moet de roerende voorheffing zelf berekenen en doorstorten

Eigenlijk zadel je de klant met een berg administratief werk op en riskeert de klant ook nog eens boetes wanneer hij het niet allemaal juist doet. Het is meteen ook de reden waarom veel freelance tekstschrijvers de roerende inkomsten links laten liggen. En kan je ze ongelijk geven?

Een tweede heikel punt is dat het gedeelte waarop je als freelance tekstschrijver geen socialezekerheidsbijdragen betaalt: deze inkomsten tellen natuurlijk ook niet mee voor de opgebouwde sociale rechten. Onder andere de pensioenrechten liggen hierdoor lager. Toch kan je dit enigszins relativeren. Xerius maakte eerder al de berekening en kwam voor een gemiddelde loopbaan met € 50.000 inkomsten per jaar uit op een nettowinst van € 300.000. Het pensioenverlies wordt dan ook ruimschoots gecompenseerd.

Het derde punt heeft dan weer te maken met de forfaitaire kosten die je bij de roerende inkomsten kan inbrengen. Kosten die je als freelance tekstschrijver niet aantoont, kan je immers niet meer inbrengen in de inkomstenbelasting. Dit wil zeggen dat je die kosten ook voor 50% moet schrappen uit je beroepskosten. Voor bepaalde kosten die alleen verband houden met je beroepsinkomsten, zoals je socialezekerheidsbijdragen, geldt die regel uiteraard niet. Daarom zal een freelance tekstschrijver altijd twee berekeningen moeten maken en moeten nagaan wat het interessantst is: forfaitaire kosten gebruiken of toch gewoon de kosten bewijzen.

Eenvoudige oplossing om minder belastingen te betalen als freelance tekstschrijver

Toch heb ik een goede oplossing voor de freelance tekstschrijver. Het eerste probleem kan je eenvoudig oplossen door een tussenpersoon te gebruiken. Jij factureert dan aan de tussenpersoon die de auteursrechten exploiteert en alle administratie regelt. De eindklant krijgt enkel een factuur van de tussenpersoon en krijgt niet met alle rompslomp te maken.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring adviseer ik freelance tekstschrijvers om voor Creative Shelter te kiezen. Creative Shelter biedt een online facturatietool aan waarbij freelance tekstschrijvers de teksten factureren zoals ze gewoon zijn. Creative Shelter doet het nodige en fungeert automatisch als tussenpersoon, int de betaling en zorgt voor de administratie. Zonder dat het jou of de klant extra moeite kost of dat je het hoeft te merken, bespaar je dus op de belastingen.

Het punt omtrent pensioenrechten compenseer je dan weer door een (Sociaal) VAPZ-overeenkomst af te sluiten. Dan leg je zelf een pensioenspaarpotje aan en kan je de kosten ook nog eens aftrekken van je beroepsinkomsten, waardoor je opnieuw minder belastingen moet betalen.

Voor het derde punt kan je natuurlijk een beroep doen op een boekhouder. Creative Shelter stuurt alles netjes en automatisch door naar je boekhouder die de nodige berekeningen voor je maakt. Regel je als freelance tekstschrijver liever zelf je boekhouding? Dan raad ik de boekhoudsoftware van Cashaca aan. Op aanvraag wordt de boekhoudsoftware van Cashaca gratis gekoppeld aan het systeem van Creative Shelter waardoor al je facturen automatisch worden ingeboekt. Bovendien maakt Cashaca meteen de nodige berekeningen om de fiscaal voordeligste keuze te maken.

Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat auteursrechten factureren geen eenvoudige materie is. Elk dossier is anders en verdient dan ook een andere aanpak, maar toch kunnen freelance tekstschrijvers eenvoudig (veel) minder belastingen betalen. Daarom heb ik voor jou een speciale en persoonlijke uitnodiging voor Creative Shelter. Meld je aan op Creative Shelter en gebruik de onderstaande uitnodigingscode. Als je deze uitnodigingscode gebruikt, krijg je een jaar lang een Premium-plan voor de prijs van een Classic-plan.

Uitnodigingscode: FKC428

 

Geef een reactie