Internationaal

De DSA is goedgekeurd en klaar om in werking te treden

De Digital Services Act (DSA) heeft groen licht gekregen van de Europese Raad. Hierdoor zal de verordening begin 2024 in werking treden, wat betekent dat er veel nieuwe regels worden geïntroduceerd. Met name voor marktplaatsen en online platformen wijzigt er het een en ander, maar ook de zogeheten targeted advertising wordt aan strenge regels onderworpen.

Wat is de DSA (Digital Services Act)?

De DSA is een Europese verordening die, samen met de DMA (Digital Markets Act), door de Europese Commissie is aangekondigd. Het gaat om twee verordeningen die vooral moeten zorgen voor een betere regulering van de online platformen. Het komt naast de reeds bestaande GDPR te staan en het zal in de toekomst worden vergezeld door de ePrivacy- en de AI-verordening. Het doel: consumenten en bedrijven in Europa weerbaarder maken voor de macht die grote internetbedrijven als Google, Meta en Amazon hebben. De DMA zal in 2023 in werking treden en de DSA volgt begin 2024.

De DSA geldt voor aanbieders van intermediary services in de EU, ook als het bedrijf zelf geen vestiging of zetel in de EU heeft. Het bedrijf moet dan wel een vertegenwoordiger in de EU als aanspreekpunt aanduiden.

Inhoud van de DSA

De DSA legt heel wat nieuwe regels en verplichtingen op. In de eerste plaats gaat het om regels die desinformatie moeten tegengaan. Deze verplichtingen moeten er vooral voor zorgen dat fake news, haatdragende content en desinformatie op sociale media effectiever kan worden bestreden.

Daarnaast moeten platforms transparant communiceren over de algoritmes die ze gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde content meer of minder aandacht te geven. Er komt ook een verbod op dark patterns, subtiele technieken die bezoekers onbewust in een bepaalde richting sturen.

Verder wil de DSA minderjarigen extra beschermen. Hierdoor zullen de platforms meer beschermingsmaatregelen moeten treffen. Targeted advertising naar minderjarigen wordt daarbij aan banden gelegd.

Gebruikers van platformen als Facebook en bol.com genieten al langer van enige transparantie door de GDPR-privacyregels. De DSA legt nu nog eens strenge regels op. Uiteindelijk moeten gebruikers echt heel goed weten welke gegevens men over ze verzamelt en gebruikt om gerichte advertenties weer te geven. Verder krijgen de gebruikers expliciet een recht op verzet, hoewel zo’n recht op verzet in feite ook al in de bestaande GDPR-regelgeving bestaat, en is gerichte reclame op basis van gevoelige gegevens verboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de seksuele voorkeur, de religie, de politieke voorkeur en dergelijke meer.

Geef een reactie