De burgerLeven & WonenWerk & SociaalZiekte en verzorging

De registratie van een levenloos geboren kind: waarom en vanaf wanneer?

Een levenloos geboren kind moet in sommige gevallen worden geregistreerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal dan een zogenoemde akte van een levenloos kind opstellen. Soms is de registratie van een levenloos geboren kind verplicht, in andere gevallen is het facultatief.

Vanaf wanneer kan je een levenloos geboren kind registreren?

Een levenloos geboren kind kan je vanaf 31 maart 2019 registreren na een zwangerschap van 140 dagen. Het is de vader of de (mee)moeder die het initiatief kan nemen voor de registratie van een levenloos kind. Indien de meemoeder of de vader ongehuwd is of het kind niet heeft erkend, kan deze enkel met toestemming van de moeder het levenloos geboren kind registreren. Voor het opmaken van de akte van een levenloos kind dient men een medisch attest voor te leggen.

Hoewel de registratie van een levenloos kind kan vanaf de 140ste dag van de zwangerschap, is het pas verplicht vanaf de 180ste dag van de zwangerschap. In de periode van de 140ste – 179ste dag van de zwangerschap is enkel een registratie van de voornaam mogelijk (doch niet verplicht). Vanaf de 180ste dag van de zwangerschap kan er eventueel ook een achternaam gegeven worden, hoewel zowel voor- als achternaam hier eveneens niet verplicht zijn.

Wat zijn de gevolgen van de registratie van een levenloos geboren kind?

Het levenloos geboren kind zal geen rechtspersoonlijkheid krijgen. In principe zijn de gevolgen van de registratie van een levenloos geboren kind dan ook vrij beperkt. Toch kan het vooral voor de ouders een grote emotionele waarde hebben, waar de wetgever ook aandacht aan schenkt.

In sommige gevallen voorziet de wetgever echter wel in rechtsgevolgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de moederschapsrust.

Levenloos geboren kind bij zwangerschap < 180 dagen

In dit geval is een registratie niet verplicht en kan het kind worden begraven of gecremeerd. De sociale dienst van het ziekenhuis zal je informeren over de mogelijkheden. Zo kan je het kind bijvoorbeeld op de foetusweide van de gemeente laten begraven.

Levenloos geboren kind bij zwangerschap vanaf 180 dagen

In dit geval ben je verplicht om het levenloos geboren kind te registreren. Je bent ook verplicht om het levenloos geboren kind te begraven of te cremeren. Het belangrijkste verschil is dat je vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen recht hebt op moederschapsrust. Het recht op moederschapsrust bestaat niet indien je voor een zwangerschapsduur van 180 dagen bevalt van een levenloos kind. Zelfs indien je het dan vrijwillig laat registreren.

Geef een reactie