Werk & SociaalWerk en ontslag

Loonbeslag in 2022: een groter deel van het loon wordt beschermd

Als een werknemer schulden maakt of onderhoudsverplichtingen niet nakomt, is het voor schuldeisers mogelijk om naar de werkgever te stappen. De werkgever moet dan een deel van het loon direct naar de schuldeiser doorstorten. Zo wordt de schuldeiser betaald en kan de werknemer geen geld achterhouden. Een deel van het loon wordt echter beschermd voor loonbeslag. Voor het loonbeslag in 2022 geldt dat een groter deel van het loon wordt beschermd. Dat heeft te maken met de consumptieproducten die het afgelopen jaar flink duurder zijn geworden.

Een deel van het loon wordt beschermd voor loonbeslag in 2022

Om te garanderen dat een werknemer te allen tijde in zijn eigen levensonderhoud en het levensonderhoud van zijn gezin kan voorzien, is een deel van het loon beschermd voor loonbeslag in 2022. De werkgever mag dus niet het volledige loon aan de schuldeiser uitbetalen, maar slechts een deel ervan. Het beschermde deel wordt bepaald op basis van percentages en loonschijven en verhoogd per kind ten laste.

Omdat het leven elk jaar duurder wordt, worden de verschillende grensbedragen ook elk jaar geïndexeerd. Dit doet men aan de hand van de index van de consumptieprijzen. Deze index wordt berekend aan de hand van een korf met goederen en diensten die een gemiddeld gezin consumeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het gezondheidsindexcijfer houdt het zelfs rekening met de prijs van alcohol, benzine, diesel en tabak, omdat dat ook producten zijn die een gemiddeld gezin consumeren. Omdat al deze producten het afgelopen jaar veel duurder zijn geworden, heeft dit ook gevolgen voor het loonbeslag in 2022.

Grensbedragen voor loonbeslag in 2022

Hieronder zijn de grensbedragen voor het loonbeslag in 2022 weergeven. Per schijf maandelijks nettoloon is slechts een bepaald percentage vatbaar voor beslag. Enkel het nettoloon vanaf 1538,01 kan volledig worden ingehouden, hoewel er ook rekening moet worden gehouden met het aantal kinderen ten laste.

Maandelijks nettoloon (€)Vatbaar voor beslagMaximale inhouding (€)Beschermd voor de werknemer (€)
Tot 1186,000%01186
1186,01 – 1274,0020%17,670,39
1274,01 – 1406,0030%39,692,39
1406,01 – 1538,0040%52,879,19
Vanaf 1538,01AllesOnbeperkt0
Kind ten laste (per kind)  73

Opdat een kind ten laste zou zijn, mag het kind de volle leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt of moet het onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vallen. Daarnaast moet de werknemer op substantiële wijze voorzien in het onderhoud, de opvoeding of de huisvesting van het kind. Alsook mogen de inkomsten van het kind bepaalde drempelbedragen, die eveneens elk jaar worden geïndexeerd, niet overschrijden.

Houd er verder rekening mee dat deze drempels voor het loonbeslag in 2022 enkel gelden voor het beslag op het loon, niet voor het beslag op vervangingsinkomsten. Daarvoor gelden andere drempels.

Sterke stijging van de grensbedragen voor loonbeslag in 2022

Ten gevolge van de oplopende prijzen in ons land, zijn de grensbedragen flink gestegen. Dat is zeker het geval als we terugkijken naar de grensbedragen van de afgelopen jaren. In 2018 was bijvoorbeeld nog 1105 euro van het loon 100% vrijgesteld van het loonbeslag, wat in 2019 al tot 1128 euro was opgelopen. Intussen bedraagt het vrijgestelde deel al 1186 euro. Een minder groot deel van het nettoloon komt met andere woorden in aanmerking voor loonbeslag in 2022.

Neem bijvoorbeeld een werknemer die 1700 euro netto verdient en geen kinderen ten laste heeft. In 2019, voor de coronapandemie losbarstte, werd er 342,30 euro op zijn loon ingehouden en hield hij dus 1357,70 euro over. In 2022 wordt er slechts 271,99 euro op zijn loon ingehouden en houdt hij 1428,01 euro over. De wetgever oordeelt met andere woorden dat hij 70,31 euro meer nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien dan voor de coronapandemie losbarstte.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

1 reactie

 • beste,
  ik heb momenteel loonbeslag
  maar sommige weken heb ik helemaal geen afrekening van mijn werk
  volgens mij zit daar geen vaste lijn in zoals nu , ik ben thuis van een hartprobleem
  de baas heeft mijn eerste week op recup gezet , maar die is integraal af gehouden zodoende dat ik nu zelfs geen geld heb om mijn budgetmeter op te laden en huur te betalen
  kan u mij eens helpen aub

  mvg
  jp

Geef een reactie