Werk & SociaalWerk en ontslag

Wet op de arbeidsovereenkomsten: dit zijn de loongrenzen voor 2022

Voor bepaalde bedingen die in arbeidsovereenkomsten kunnen worden opgenomen, gelden er allerlei wettelijke regels. Dit is onder meer het geval voor het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het arbitragebeding, waarbij rekening moet worden gehouden met grensbedragen. Deze bedingen worden als onbestaande beschouwd als het loon onvoldoende hoog is. Deze grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde grensbedragen zijn hieronder weergegeven.

Grensbedragen scholingsbeding in 2022

Het scholingsbeding is een beding waarbij de werknemer, die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bepaalde vormingen of studies op kosten van zijn werkgever mag volgen, een deel van de vormingskosten moet terugbetalen als hij de onderneming voortijdig verlaat. Het moet garanderen dat een werkgever die de kosten vergoedt, er ook de vruchten van kan plukken.

Een scholingsbeding is in 2022 enkel toegelaten indien het jaarloon groter is dan 36.785 euro, behoudens indien het gaat om opleidingen tot knelpuntberoepen.

Grensbedragen scholingsbeding
Niet toegelaten (behoudens knelpuntberoepen)Toegelaten
2021≤ 36.201> € 36.201
2022≤ € 36.785> € 36.785

Grensbedragen niet-concurrentiebeding in 2022

Het niet-concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt om na zijn vertrek bij de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen bij een concurrent van zijn werkgever of door zelf een concurrerende onderneming uit te baten. Het moet voorkomen dat werknemers de kennis van hun tewerkstellingsperiode gebruiken om concurrenten te versterken.

In principe is het niet-concurrentiebeding in 2022 toegelaten indien het jaarloon hoger ligt dan 73.571 euro. Een cao kan echter een algemeen verbod voorzien voor bepaalde functies, ongeacht het jaarloon. Anderzijds kan een cao ook bepalen dat het niet-concurrentiebeding in 2022 voor bepaalde functies wel is toegestaan, zelfs als het jaarloon niet hoger ligt dan 73.571 euro. Het niet-concurrentiebeding is in 2022 echter sowieso niet toegelaten indien het jaarloon niet meer bedraagt dan 36.785 euro. Op dit laatste kan een cao geen uitzonderingen voorzien.

Grensbedragen niet-concurrentiebeding
TotaalverbodEnkel toegestaan indien vastgelegd in een caoToegestaan, behalve indien verboden door een cao
2021≤ € 36.201€ 36.201 – € 72.402> € 72.402
2022≤ € 36.785€ 36.785,01 – € 73.571> € 73.571

Grensbedragen arbitragebeding in 2022

Het arbitragebeding wordt ook wel eens een scheidsrechterlijk beding genoemd. Het is een beding waarbij de werkgever en de werknemer afspreken om bepaalde geschillen tussen hen niet door een rechtbank te laten beslechten, maar door een externe scheidsrechter.

Het arbitragebeding is in 2022 enkel toegelaten indien het jaarloon hoger ligt dan 73.571 euro.

Grensbedragen arbitragebeding
Niet toegestaanToegestaan
2021≤ € 72.402> € 72.402
2022≤ € 73.571> € 73.571

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie