Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Sociale inspectie kan naleving coronamaatregelen op de werkvloer controleren

In het bijzondere machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers worden een aantal maatregelen getroffen met de focus op de bescherming van werknemers tijdens de coronacrisis. Het kent de sociale inspectiediensten ook duidelijk de bevoegdheid toe om te controleren of de werkgever de coronamaatregelen correct toepast en voldoende preventieve maatregelen treft.

Controle van coronamaatregelen op de werkvloer

Talloze ondernemingen hebben intussen het werk opnieuw hervat. Hierbij moeten ze wel rekening houden met een aantal dwingende maatregelen ter verspreiding van de epidemie, zoals social distancing. Daarnaast moeten ondernemingen ook zelf preventiemaatregelen treffen om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

De sociale inspecteurs van de sociale inspectiediensten Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk hebben nu de bevoegdheid gekregen om bovenstaande zaken te controleren.

Gewone bevoegdheden uitoefenen

In het kader van coronacontroles beschikken de sociale inspecteurs over de gewone bevoegdheden die ook door het Sociaal Strafwetboek aan hen zijn toegewezen. Het gaat onder andere om het recht van toegang tot de arbeidsplaatsen, het recht van toegang tot de bewoonde ruimten bij vaststellingen op heterdaad, het recht om personen te verhoren, het beslag op informatiedragers, enzovoort.

Strenge sancties bij vastgestelde inbreuken

Het is duidelijk dat werkgevers intussen voldoende tijd hebben gehad om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Bij vastgestelde inbreuken volgt er dan ook een sanctie van niveau 2. Het gaat met andere woorden (na toepassing van de opcentiemen) om een administratieve geldboete tot 2.000 euro of een strafrechtelijke geldboete tot 4.000 euro. Voor inbreuken die door de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber zijn begaan, wordt die geldboete met het aantal betrokken werknemers vermenigvuldigd. En zo kan de boete al snel hoog oplopen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie