MilieuProcesVerjaringstermijnWerk & SociaalZiekte en verzorging

Sterk verbeterde positie asbestslachtoffers vanaf 1 juni 2019

De wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers zal de positie van asbestslachtoffers sterk verbeteren. Er komt immers een uitbreiding van de erkende asbestziektes, er komen aantrekkelijkere schadevergoedingen en de burgerlijke procedure wordt dan weer toegankelijker. En dit vanaf 1 juni 2019.

Uitbreiding asbestgebonden ziektes vanaf 1 juni 2019

Het Asbestfonds kent ook nu al schadevergoedingen toe aan slachtoffers van pleuraverdikking, asbestose en mesothelioom. Echter kan niet elk asbestslachtoffer op zo’n schadevergoeding rekenen. Daarom zal het Asbestfonds nu ook voor andere slachtoffers een schadevergoeding toekennen. Het gaat met name om slachtoffers van asbestgerelateerde longkanker en asbestgerelateerde larynxkanker.

Asbestgebonden ziektes en vergoeding AsbestfondsGeen vergoeding Asbestfonds
PleuraverdikkingAsbestgerelateerde eierstokkanker
AsbestoseAsbestgerelateerde keelkanker
MesothelioomAsbestgerelateerde slokdaromkanker
Asbestgerelateerde longkanker
Asbestgerelateerde larynxkanker (strottenhoofdkanker)

Hogere schadevergoeding door Asbestfonds

De recente wijzigingen resulteren in principe in een hogere schadevergoeding voor asbestslachtoffers. Zo zullen sommige asbestslachtoffers vroeger recht hebben op de forfaitaire rente, komt er een extra eenmalige schadevergoeding bij een mesothelioom en zal men de begrafeniskosten bij een overlijden (beperkt) vergoeden.

Maandelijkse forfaitaire rente door Asbestfonds

Het Asbestfonds kent aan de aanvrager een maandelijks forfaitaire rente toe. Bij een mesothelioom gaat het om een forfaitair bedrag. Bij asbestose gaat het om een forfaitaire rente per procentpunt arbeidsongeschiktheid. Ook voor larynx- en longkanker past men dit principe toe en ook hier is er sprake van een geleidelijke vermindering.

Nieuw is echter dat het slachtoffer nu vanaf de eerste maand van diagnostisering van de ziekte én vanaf maximaal 4 maanden voor de indiening van de aanvraag al recht heeft op de forfaitaire rente. Vroeger was dit pas mogelijk vanaf één maand na de indiening van de aanvraag.

Extra vergoeding Asbestfonds bij mesothelioom

Indien er sprake is van een mesothelioom, wordt er een extra kapitaal van 10.000 euro toegekend.

Begrafeniskosten: vergoeding door Asbestfonds

Indien het slachtoffer aan een erkende asbestgebonden ziekte zou overlijden, zal het Asbestfonds tussenkomen in de begrafeniskosten. In principe zal het de werkelijke begrafeniskosten vergoeden. Wel geldt er een maximum van 1.000 euro. Ook stelt het de voorwaarde dat geen enkele andere vergoeding werd toegekend op grond van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

Specifieke verjaringstermijn voor asbestziektes: 5 jaar na ontdekking

Slachtoffers van asbest die geen werknemer zijn, kunnen kiezen tussen een schadevergoeding via het Asbestfonds of een schadeloosstelling via de rechtbank. De burgerlijke procedure sleept vaak langer aan maar geeft wel recht op een hogere vergoeding omdat ook een morele schadevergoeding tot de mogelijkheden behoort.

Echter liep de burgerlijke procedure in het verleden vaak tegen problemen aan, door de verjaringstermijn van 20 jaar na het ontstaan van de asbestziekte. De meeste asbestziekten treden immers pas later op, maar dan kon men geen burgerlijke vordering meer instellen… Daarom heeft de wetgever nu een specifieke verjaringstermijn voor asbestziektes ingevoerd: 5 jaar nadat het slachtoffer van het bestaan van zijn of haar asbestziekte afwist én wist wie de aansprakelijke was. Zo valt de verjaringstermijn steeds ná de ontdekking van de asbestziekte. Voor bestaande slachtoffers is er overigens een gelijkaardige regeling uitgewerkt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie