Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslagZiekte en verzorging

Binnenkort klein verlet en behoud van loon bij coronavaccinatie

Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 is intussen door de Kamer goedgekeurd en zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Het is nog even wachten op deze publicatie, maar binnenkort kunnen werknemers zich mits behoud van loon laten vaccineren tegen het coronavirus.

Klein verlet en behoud van loon bij coronavaccinatie

Dit wetsontwerp voorziet dat werknemers de regeling inzake het klein verlet kunnen inroepen om hun coronavaccin te laten zetten. Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren en dat piekperioden in de vaccinatiecentra kunnen worden voorkomen. De regeling geldt voor zowel de private als de publieke sector. In de publieke sector is het wel beperkt tot de contractuele personeelsleden, maar de statutairen kunnen dan weer een beroep doen op de dienstvrijstelling.

In de praktijk houdt het in dat werknemers zonder loonverlies van het werk afwezig zullen mogen zijn om zich te laten vaccineren. Dit is wel beperkt tot de benodigde tijd; zijnde de tijd om zich van en naar het vaccinatiecentrum te verplaatsen, er het vaccin toegediend te krijgen en er een wachttijd te doorlopen. Als er bij het toegediende vaccin meerdere doses nodig zijn, is er alvast voorzien dat dit recht voor elke dosis geldt. Momenteel geldt deze regeling tot 31 december 2021. Er is wel al voorzien dat het zo nodig kan worden verlengd tot 30 juni 2022. Men neemt aan dat ten laatste tegen dan iedereen zijn tweede vaccin moet hebben gekregen.

Bewijs voorleggen aan werkgever

De werknemer zal wel zijn werkgever vooraf op de hoogte moeten brengen van het tijdstip van de vaccinatie. Daarnaast kan de werkgever vragen om een bewijs. Het wetsontwerp geeft aan dat het volstaat om de bevestiging voor te leggen van de afspraak op een bepaald tijdstip of, als de bevestiging niet vermeldt waar en wanneer de vaccinatie wordt toegediend, de uitnodiging. Uiteraard geeft dit geen volledig uitsluitsel dat de werknemer ook daadwerkelijk is opgedaagd voor zijn vaccinatie en onderwijl niet gewoon op café zat, maar het wetsontwerp rekent op de eerlijkheid van de werknemer.

Hoe dan ook krijgt de werkgever op deze manier gevoelige persoonsgegevens te zien, bijvoorbeeld over de medische toestand van een werknemer die voorrang krijgt in de vaccinatievolgorde. De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft daarom een advies geformuleerd met hoe de werknemer met het voorgelegde bewijs moet omgaan.

Het voorziet dan ook dat de werkgever de persoonsgegevens enkel mag verwerken met het doel waarvoor ze over werden gemaakt, namelijk een correcte loonadministratie en de organisatie van het werk. De werkgever mag bovendien enkel het tijdstip van de afspraak kopiëren of overschrijven, maar geen andere informatie. Ten slotte moet de werkgever de afwezigheid als klein verlet inschrijven, zonder de reden van afwezigheid op te nemen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie