Werk & Sociaal

Maatregelen voor extra continuïteit bij staking sporen

Een minimale dienstverlening in het geval van een spoorstaking is er nog niet. Via een nieuwe wet tracht de wetgever toch een vorm van continuïteit te verzekeren. De voorwaarde is echter wel dat er voldoende werkwillig personeel aanwezig is.

Geen afbreuk aan het stakingsrecht

De nieuwe wet wil geen afbreuk doen aan het stakingsrecht van de personeelsleden en legt dus ook geen minimale dienstverlening op. Bovendien wordt het stakingsrecht ook niet afhankelijk gemaakt van een voorafgaande toestemming. Wel moet er een termijn van acht dagen (minimumtermijn) gerespecteerd worden wat betreft de regelmatige indiening van een stakingsaanzegging.

Toch continuïteit

Via een systeem van vrijwilligers die niet deelnemen aan de aangekondigde staking, hoopt de wetgever toch een vorm van continuïteit te kunnen waarborgen. Er zal echter geen sprake zijn van opvordering van personeel: het uiteindelijke vervoersaanbod zal dan ook afhankelijk zijn van het aantal beschikbare personeelsleden die niet deelnemen aan de staking. Om dit te bewerkstelligen zullen deze werkwilligen een verklaring moeten afleggen.

72 uur voor stakingsdag

De personeelsleden zullen uiterlijk 72 uren voor het begin van de stakingsdag hun definitieve intentie moeten meedelen. De personeelsleden kunnen vrij aangeven of ze al dan niet zullen deelnemen aan de staking en of de vervoersmaatschappij al dan niet op hen kan rekenen.

Bij een staking van meerdere dagen kan men 72 uur voor de eerste stakingsdag de intentie meegeven voor iedere stakingsdag.

Om het stakingsrecht te waarborgen kan het personeelslid zijn intentieverklaring onder bepaalde voorwaarden wijzigen. Dit moet minimaal 48 uur voor iedere stakingsdag gebeuren.  Dat moet de vervoersmaatschappij in staat stellen om het vervoersaanbod op de stakingsdag te regelen.

Er zijn ook sancties voorzien

Om het nieuwe systeem voldoende afdwingbaar te maken, zijn er ook tuchtsancties voorzien. Onder andere wie zijn intentie niet tijdig kenbaar maakt of ze niet naleeft, kan zo’n tuchtsanctie krijgen. Wel heeft het personeelslid de mogelijkheid om een behoorlijk bewezen geldige reden aan te geven.

Zoals klassiek krijgen de personeelsleden die aan de stakingsdag deelnemen geen loon voor de duur van de werkonderbreking.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie