EconomieZelfstandig & Vennootschap

Welke maatregelen moet de organisator van extreme ontspanningsevenementen treffen?

Bij extreme ontspanningsevenementen waar consumenten aan deelnemen, zoals elastiekspringen of death rides, is er een zeker gevaar aanwezig. Dat maakt ook deel uit van het ontspanningsevenement, want consumenten willen nu eenmaal een gevoel van risico, uitdaging of gevaar ervaren. Om de veiligheid te waarborgen, moet de organisator voldoende aandacht besteden aan de veiligheidsaspecten die verband houden met het extreme ontspanningsevenement.

Risicoanalyse uitvoeren

De organisator van het extreem ontspanningsevenement is verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en zich hierin eventueel te laten bijstaan door een derde. De risicoanalyse moet steeds drie elementen bevatten:

 • De identificatie van de gevaren die tijdens het extreme ontspanningsevenement aanwezig zijn;
 • Het vaststellen en het nader bepalen van de risico’s voor de veiligheid van de deelnemers en van derden;
 • Het evalueren van deze risico’s.

Preventiemaatregelen treffen

Op basis van de risicoanalyse moet de organisator preventiemaatregelen vaststellen en deze toepassen tijdens het extreem ontspanningsevenement. Deze preventiemaatregelen beslaan onder andere:

 • Technische maatregelen;
 • Organisatorische maatregelen;
 • Toezicht en begeleiding voorzien;
 • Informatieverstrekking;
 • Het opleiden van medewerkers.

Indien het gaat om een actief extreem ontspanningsevenement, waarbij een bepaalde kennis, vaardigheid en techniek van de deelnemer vereist is, moet de organisator bovendien ook die kennis, vaardigheid en techniek controleren.

In de praktijk moet de organisator gedurende de duur van het actief ontspanningsevenement een eindverantwoordelijke aanwijzen die instaat voor de algemene coördinatie en de veiligheid. Daarnaast moet de organisator de maatregelen treffen om de vastgestelde risico’s te reduceren tot een aanvaardbaar niveau, onder andere door:

 • De aanwezige installaties te inspecteren, te onderhouden en te testen;
 • De gebruikte producten te beproeven, te inspecteren en te onderhouden;
 • Het opleiden van medewerkers en het juist verstrekken van instructies;
 • Het opleiden van de eindverantwoordelijke;
 • Waarschuwingen en opschriften aanbrengen ten aanzien van de gebruikers (met inbegrip van de gegevens van de organisator).

Meldingsplicht bij ongevallen

Indien een ernstig ongeval (dodelijk ongeval of ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken) of ernstig incident (incident dat aanleiding geeft of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval) zich voordoet, moet de organisator daarvan melding maken bij het Centraal Meldpunt.

Op basis van deze meldingen kan er uiteindelijk ook worden ingegrepen. Zo is het extreme ontspanningsevenement waarbij mensen vanaf een hoogtewerker in vrije val springen om te landen op een reusachtig luchtkussen, intussen verboden. Het springen vanaf een speciaal ontworpen platform dat voldoende stabiel is en verankerd is, is wel nog steeds toegestaan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie