EconomieWerk & SociaalZelfstandig & Vennootschap

Binnenkort adoptiehulp voor zelfstandigen?

Kleine zelfstandigen hebben het zwaar te verduren. Hun sociaal statuut geeft hen immers minder rechten dan wat we van arbeiders, bedienden en ambtenaren gewoon zijn. Een heikel punt waar men al langer aan hoopt te sleutelen. Binnenkort zouden zelfstandigen zo ook recht hebben op adoptiehulp. De wetgever heeft die mogelijkheid immers voorzien, maar het is aan de regering om een en ander praktisch uit te werken.

Wat is adoptiehulp?

Adoptiehulp is een financiële uitkering voor zelfstandigen die een kind adopteren. Met de financiële uitkering kan de zelfstandige huishoudelijke thuishulp betalen. Hierdoor heeft de zelfstandige meer tijd om met het kind te spenderen en een goede gezinsband te creëren. De adoptiehulp is er voor zelfstandigen die ook aan de voorwaarden voor een adoptie-uitkering voldoen. Zo moeten ze onder andere aangesloten zijn bij een ziekenfonds en een wachttijd van zes maanden doorlopen hebben.

Wat zal adoptiehulp inhouden?

Dat is momenteel nog koffiedik kijken. Een KB zal de praktische uitwerking immers moeten regelen. Ook de toekenningsvoorwaarden, de betalingswijze, de aanvraagtermijnen en de te doorlopen procedure zullen in dat KB moeten worden geregeld. Wel is alvast duidelijk dat een vordering tot uitbetaling zal verjaren na verloop van vijf jaar.

Wanneer het nieuwe KB zal volgen, is nog niet duidelijk. De nieuwe wet die een en ander mogelijk maakt, moet ook nog in werking treden. En de inwerkingtreding daarvan moet uit het KB volgen. Nog even afwachten dus.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie