ConsumentEconomieInsolvabiliteit & schuldenZelfstandig & Vennootschap

Hoe werkt de invordering van b2b-facturen in België?

Onbetaalde facturen zijn nooit prettig en kosten bovendien meer geld dan je denkt. Vaak moet je kosten voorschieten en komt je eigen cashflow onder druk te staan, waardoor de groei fnuikt en de potentiële winstvergroting afneemt. Moet je zelf lenen? Dan is het hek helemaal van de dam. Daarom is professioneel debiteurenbeheer hoe dan ook aangeraden. Krijg je toch te maken met een onbetaalde factuur? Dan onderneem je maar beter meteen actie. Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen, bijvoorbeeld de hulp inschakelen van een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Hieronder doen we de belangrijkste procedures uit de doeken.

Van buitengerechtelijke naar gerechtelijke invordering van schulden

In de eerste plaats is het altijd mogelijk om facturen minnelijk in te vorderen. Vooral bij goede klanten wordt vaak ingezet op de minnelijke procedure. In deze procedure kunnen er vrij afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door betalingstermijnen overeen te komen of door een deel van de schuld kwijt te schelden. Op die manier wordt een procedure via de rechtbank voorkomen. Door vooral naar oplossingen te zoeken, worden de bruggen niet opgeblazen (inschakelen incassobureau is zeker aangeraden voor “goede” klanten).

Wanneer het gaat om een verjaarde factuur is het eveneens interessant om te kiezen voor de minnelijke weg. De kans is groot dat de klant voor de rechtbank, waar hij vast en zeker een advocaat inschakelt, de verjaring inroept. Een onwetende klant kan bij de minnelijke invordering alsnog betalen terwijl de factuur al verjaard is. De klant kan nadien niet op die betaling terugkomen.

Wanneer de minnelijke procedure niet in resultaten uitmondt, kan er alsnog een gerechtelijke procedure worden opgestart. Incassokantoren werken vaak via een NCNP-formule (no cure no pay) en dan hoef je ook geen incassokosten te betalen. Via de gerechtelijke procedure wordt de vordering afdwingbaar en kan een gerechtsdeurwaarder ook dwangmaatregelen treffen. Wanneer de klant een bedrijf is, is het wel aangeraden om eerst te controleren of de tussenkomst van de rechtbank wel echt noodzakelijk is.

Onbetwiste vorderingen tussen bedrijven

Ten gevolge van de Potpourri-wet is het sinds juli 2016 niet langer noodzakelijk om telkens langs de rechtbank te passeren. Deze wet staat het toe om bij onbetwiste vorderingen rechtstreeks een advocaat in te schakelen. De advocaat controleert of er aan de voorwaarden is voldaan, met name dat de factuur niet verjaard is, dat het gaat om een factuur tussen ondernemingen en dat de schuld onbetwist is. Wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de advocaat meteen een gerechtsdeurwaarder in.

De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens een aanmaning tot betaling betekenen, waarna de schuldenaar nog één maand de tijd heeft om de geldschulden te betwisten of om tot een betalingsregeling te komen. Als de schuldenaar niets onderneemt, moet hij gewoon betalen en kan er eventueel beslag worden gelegd op de activa van de onderneming.

Betwiste vorderingen tussen bedrijven

Bij een gehele of gedeeltelijk betwiste vordering is het altijd noodzakelijk om langs de ondernemingsrechtbank te passeren. De ondernemingsrechtbank doet uitspraak over het geschil en kan eventueel de vordering matigen, bijvoorbeeld betreffende onredelijke schadebedingen. De uitspraak van de ondernemingsrechtbank wordt vervolgens door de deurwaarder aan de schuldenaar betekend, die eventueel nog in beroep kan gaan of alsnog kan trachten om tot een betalingsregeling te komen. Als de schuldenaar niets onderneemt kan er ook hier beslag worden gelegd op de activa van de onderneming.

Afwijkende procedures

Ten slotte is het goed om te weten dat er soms ook afwijkende procedures gelden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een onderneming in faillissement waarbij ook andere schuldeisers hun vordering kunnen neerleggen. Ook bij overheidsfacturen gelden er afwijkende regels. Het gaat vaak om ingewikkelde procedures waarbij de tussenkomst van een advocaat zeker aan te raden is.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie