EconomieFiscaalIn de persZelfstandig & Vennootschap

Raad van State verwerpt nogmaals beroepen tegen witte kassa

Toen het kb van 15 december 2013 de witte kassa invoerde, sloeg de paniek bij horecagelegenheden al snel toe. Uiteindelijk werd het kb in 2015 vernietigd, waarna een nieuw kb van 16 juni 2016 volgde. Volgens dit nieuw koninklijk besluit was een witte kassa noodzakelijk indien een restaurant- of cateraar een jaaromzet heeft van meer dan 25.000 euro, btw en dranken niet meegerekend. Ook hiertegen werden verschillende vernietigingsberoepen ingediend. De Nederlandstalige kamer verwerpt er nu drie van.

Wat is de witte kassa?

De witte kassa of voluit het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) omvat drie onderdelen:

  • Een gecertificeerde kassa;
  • Een fiscale datamodule;
  • Een VAT signing card.

De combinatie van deze drie modules garandeert dat de correcte omzet werd aangegeven en dat de betaalde btw aan de Schatkist wordt doorgestort.

Geen schending van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken

In de eerste plaats had onder andere vzw Horeca Vlaanderen gesteld dat er sprake was van een schending van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken. Dit omdat de witte kassa enkel beperkt werd tot restaurants en cateraars en niet verplicht werd voor andere belastingplichtige exploitanten zoals kappers, slagers of bakkers.

Volgens de Raad van State is de bezorgdheid omtrent de fraudegevoeligheid van de horecasector en de noodzaak om dit te voorkomen en een juiste heffing te bekomen, voldoende om een onderscheid in behandeling te verantwoorden. Verder haalt de Raad van State aan dat eventuele fraude in andere sectoren daar geen afbreuk aan doet: men kan zich niet beroepen op een onrechtmatig fiscaal gedrag van een ander.

Grens van 25.000 euro is geschikt

Een ander twistpunt was de grens van 25.000 euro. Deze grens zou volgens de horeca-uitbaters wel objectief zijn, maar niet pertinent.

De Raad van State ziet hier geen graten in en vindt de grens van 25.000 euro geschikt om wettig een onderscheid te maken tussen horeca-inrichtingen die een ruime of beperkte omzet halen uit restaurant- en cateringdiensten.

Het doel van de invoering van de witte kassa is voldoende duidelijk

Tot slot stelde men dat het doel van het invoeren van de witte kassa niet zou blijken uit het koninklijk besluit of uit het verslag aan de Koning.

De Raad van State ging ook hier niet mee akkoord en verwees naar artikel 53octies van het bestreden kb. Dit artikel geeft uitdrukkelijk aan dat het doel ‘de juiste heffing van de belasting waarborgen’ en ‘fraude vermijden’ betreft. Volgens de Raad van State is het dan ook algemeen bekend dat de horeca fiscaal gezien een fraudegevoelige sector is en dat het nemen van maatregelen om dit te voorkomen, tegemoet komt aan het doel om een juiste heffing te bekomen en fraudebestrijding in de hand te werken.

De witte kassa blijkt ook nu, nadat de Franstalige kamer op 21 maart 2018 al drie beroepen had verworpen, stand te houden. Tot spijt van wie het benijdt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie